Monthly Archives

mars 2018

5 globale utfordringer som kjønnslikestilling kan hjelpe å løse

By | Ukategorisert

Mitt navn er Kristin Sønnesyn Berg, og jeg er 20 år. For øyeblikket befinner jeg meg i New York på CSW62, FNs årlige kvinnekonferanse. Jeg er her på vegne av Norges KFUK-KFUM og som del av en internasjonal delegasjon fra verdens største kvinnebevegelse, World YWCA. Nå ønsker jeg at vi her i Norge får øynene opp for hvorfor det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter her hjemme og aller mest internasjonalt.

I kampen for kjønnslikestilling er det ofte fokus på hvor viktig det er for kvinner å bli løftet frem av verden. Jeg ønsker å sette fokus på hvor viktig det er for verden å løfte frem kvinner.

For saken er at det er ikke bare kvinner som har utbytte av kjønnslikestilling og det å fremme kvinners rettigheter. Verdens kvinner er en glemt ressurs, og har et enormt ubrukt potensial. Ved å løfte frem kvinner og la dem få være alt det de er, kan vi få store ting til å skje.

1.   Fattigdom

Kvinner er de som er rammes hardest av fattigdom, men paradoksalt nok også de med størst mulighet til å utrydde ekstrem fattigdom. Økonomisk vekst er en forutsetning for å ha ressurser til å løfte mennesker ut av fattigdom, og det å få kvinner i arbeid stimulerer til betydelig økonomisk vekst. Her i Norge lovpriser vi som regel oljen for vår velstand, men kvinner fortjener en god del av æren. I et møte med sivilsamfunnet på CSW62 sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at kvinners deltakelse i arbeidslivet er viktigere for Norges BNP enn oljeinntekter, og Shazia Sarwar har sagt at «uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere.» Globalt sett er 50 % av potensiale som ligger hos kvinner uutnyttet, og en mengde studier viser at man faktisk ikke kan bekjempe ekstrem fattigdom uten å adressere kjønnslikestilling.

2.   Klima

Klimaendringene er i likhet med fattigdom sånn at de som kjenner effektene mest på kroppen er blant dem som best kan hjelpe oss å motvirke dem. Det er fordi 45 % av jordas befolkning bor på landsbygda. I mange slike samfunn, særlig i utviklingsland, ser man at det er kvinnene som er sjef over husholdningen og har ansvar for å ta beslutninger om mat, vann og energikilder. Globalt sett står kvinner faktisk for 80 % av slike forbruksbeslutninger. Og for å få til viktig forandring på bakkenivå, er det nettopp disse beslutningene som må tas med hensyn til miljøet.

Det vil derfor være effektivt å fremme kvinners rolle for å sørge for at utviklingen går i riktig retning, slik at land i utvikling hopper over fossile energikilder og går rett på fornybare. Det vil spare planeten vår for store mengder utslipp og gjøre at tilgang på energi for hele verdens befolkning ikke blir et klimaproblem, men en klimaløsning.

3.   Spredning av HIV/AIDS

Det er over 36 millioner mennesker i verden som lever med HIV/AIDS, og over 35 millioner har dødd som følge av lidelsen. Det er tydelig at ulikhet mellom kjønnene bidrar til spredningen av HIV, og det er også derfor mulig å jobbe mot spredningen ved å arbeide for kjønnslikestilling. Ved å gi kvinner utdanning og informasjon om helse, seksualitet og deres rettigheter, gir vi dem de verktøyene de trenger for å unngå å bli smittet.

4.   Konfliktløsing

I følge FN er gjennomsnittstallet på antall kvinner i fredsforhandlinger på under 10 prosent. Samtidig ser man tydelig gjennom internasjonal erfaring at kvinnelig deltakelse i fredsprosesser gir en bredere forståelse av årsaker til konflikter, og dermed også løsningen. Når kvinner er med, og når fredsavtaler tar hensyn til kjønnsaspektet, er det større sannsynlighet at de fungerer i praksis og er bærekraftige over tid. Derfor jobber blant andre FN for kvinners likestilte deltakelse i konfliktarbeid og fredsprosesser, og anerkjenner det som et viktig moment for å skape langvarig og rettferdig fred.

5.   Ekstremisme og radikalisering

Vi lever i en verden med stadig mer ekstremisme og radikalisering, og de siste årene har man sett en dramatisk økning i antall terroristangrep. I følge en UN Women-rapport, har de som rekrutteres til ekstremistiske grupper gjerne blitt forsømt av foreldrene og samfunnet rundt dem, og de søker tilhørighet og fellesskap hos radikale grupper. Kreftene som kan jobbe mot dette er derfor de som er tett på. Rapporten sier også at kvinner gjerne er de første til å respondere på tegn til radikalisering i nærsamfunnet, og det er derfor viktig å fremme dem i kampen for å forebygge og motvirke spredningen av ekstremistiske ideologier.

Disse ideologiene fremmer dessuten skadelige kjønnsrollemønstre som oppfordrer menn til å kjempe og kvinner til å støtte ved å gifte seg og bære barn. Motsetningen til dette er kjønnslikestilling og kvinners rettigheter, og gjennom å fremheve dette vil vi derfor også kjempe mot ekstremisme og radikalisering.

Med dette ønsker jeg ikke å si at ekstrem fattigdom, global oppvarming, HIV/AIDS, verdens konflikter og ekstremisme er problemer som er enkle å løse. De er komplekse og omfattende, og krever at vi angriper dem fra flere vinkler. Kjønnslikestilling er en av disse vinklene, og bør settes på agendaen. Så hvis ikke debatt om lønnsforhold eller #MeToo-kampanjen har overbevist deg om at kvinnekampen er verdt å kjempe, kan kanskje håpet om en bedre fremtid for jorda vår overtale deg. For om vi skal klare å løse de utfordringene vi står overfor i dag, trenger vi at alle får være med å dra lasset.

 

Kilder:

Spredning av HIV/AIDS:

Ekstremisme og radikalisering

Fattigdom

Konflikter

Klima og matsikkerhet

 

Hei fra selve New York!

By | Nasjonalt

Klokken er 13:54 her i New York, og i skrivende stund sitter jeg i FN bygget. Det er helt uvirkelig å stå opp til “NY luft og omgivelser” hver dag; tettpakket trafikk, Starbucks overalt og amerikansk dialekten har nesten blitt for vanlig nå.

Tekst: Sara Barzinje

IMG_4965

Åpningssermonien til CSW 12. mars. Foto: KFUK-KFUM Global

I dag er det vår sjette dag på CSW 62. For de av dere som vil vite mer om hva CSW er, så kan dere lese artikkelen her som er skrevet av Kristin Sønnesyn Berg som også er en av de frivillige som reiser. Riktignok er det intensive dager, men det er så lærerikt. Det er mange eventer å velge mellom, både side events som er i FN bygget, og parallell events som er utenfor FN, og alle tar opp svært belysende temaer.
I dag har jeg blant annet vært på paneldebatt med iranske delegasjonen om hvordan man kan forsterke rurale kvinner i deres områder. Det var en utrolig interessant event. Paneldeltakerne var dominerende av kvinner, og de fortalte hvor oppegående iranske kvinner faktisk er i Iran. De fortalte også at det media fronter er totalt propaganda, iranske kvinner har de siste femten årene hatt en betydelig fremgang i forfatter- og kunstverden og flere tar høyere utdanning.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje på YWCA-mottagels. Foto: KFUK-KFUM Global.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje på YWCA-mottagels. Foto: KFUK-KFUM Global.

YWCA

Når det er sagt så må jeg kommentere fellesskapet som eksisterer i YWCA. Den første kvelden deltok vi på en åpningsseremoni med YWCA. Her var det både unge og eldre kvinner over hele verden som deltok med taler som inspirerte høyt. Videre har vi hatt middag og workshop som har vært utrolig koselig. Det er fascinerende å se så mange kvinner på et og samme sted for ett formål; styrke kvinners posisjon i deres område.

Det er virkelig oppsiktsvekkende å være her – hver stemme er like viktige, og sammen er vi sterkest!

IMG_4988

Om CSW og KFUK-KFUM:
Skrevet av delegat Kristin Sønnesyn Berg

Hvert år arrangeres FNs kvinnekommisjon, eller CSW. CSW står for Commission on the Status of Women, og en årlig konferanse som holdes for å fremme kvinners rettigheter og dokumentere kvinners virkelighet rundt om i verden. Den er med å bestemme globale standarder på kjønnslikestilling, stiller krav til medlemsstatene i FN, og setter likestilling på dagsorden i sammenheng med andre viktige saker som krig og konflikt, klima, fattigdom og andre globale utfordringer.

På konferansen deltar medlemsstater, FN-organer og NGOs, eller Non-Governmental-Organizations – ikke-statlige organisasjoner som KFUK-KFUM. De formelle forhandlingene gjøres av medlemslandene, og deltakerne fra sivilsamfunnet er der på et vis som en vaktbikkje, for å sørge for at landene tar sin del av ansvaret og gjør det vi forventer av dem. I tillegg til forhandlingene, er det mange side events på konferansen, som vil si foredrag, konserter, paneldebatter osv. av og for ikke-statlige organisasjoner.

KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM sender delegater til denne konferansen som en del av den internasjonale YWCA-delegasjonen. World YWCA, som vi er en del av, er verdens største kvinneorganisasjon, og delegasjonen er på over 120 delegater og har dermed stor slagkraft. Fra Norge reiser Sunniva Håberg (ansatt) og Elise Håland Knutsen og Mari-Kirsti Kaaen fra KFUK-KFUM Global og Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg fra Norges KFUK-KFUM som alle fire søkte om å være delegat. Har du lyst å være delegat en gang – følg med!

Markering av kvinnedagen på Forandringshuset

By | Nasjonalt

Mari Kirsti Kaaen, Elise Håland Knutsen, Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg reiser førstkommende søndag som KFUK-KFUMs delegater til CSW, FNs kvinnekommisjon i New York. YWCA, verdens største kvinneorganisasjon, er en av de største delegasjonene på møte og inneholder delegater fra mange land. Se YWCA sin SheSpeaks nettside her. På torsdag var Mari Kirsti, Elise og Sara tilstede på markering av 8. mars.

 

869A2856

Markeringen startet med åpning av Mari Kirsti og Patrick. Patrick etterlyste mennene i kampen for like rettigheter og oppfordret spesielt gutta til å engasjere seg. Jeronime holdt en appell hvor hun hyllet damene og oppfordret alle til å være stolt og glad i seg selv.

Etter appellene ble det lagd plakater før alle gikk sammen til Youngstorget og deltok i 8. mars -toget der.

 

 

Koffert full av meninger

Sara holdt en apell om CSW og hennes engasjement for å være der å representere seg selv og andre kvinner. På 8. Mars markeringen ble flere tema tatt opp og delegatene fikk med seg innspill fra de fremmøtte. Alle skrev sine meninger på lapper og puttet de i kofferten. Nå er de snart klare til avreise! Følg deres reise på sosiale medier og hør podcasten her.

869A2932

 

Vinterferien 2018 på Forandringshuset Grønland

By | Grønland

Nok en vinterferie er over, men vi mimrer mer enn gjerne til alt som skjedde på Forandringshuset Grønland i årets vinterferie. Selvforsvarskurs, afrodance, TurnUp og lasertag er bare noen få stikkord om hva som skjedde hos oss i vinterferien 2018.

Vi hadde over 265 besøkende innom Forandringshuset Grønland i vinterferieuka, som var med på alt fra TurnUp, Musikk for Alle, låtskriververksted med Skranglebein, til å bare komme innom for en god middag og en runde med FIFA. Årets første TurnUp- en åpen scene for ungdom, gikk av stabelen den første helga i vinterferien. Ca 40 personer var innom for å få med seg showet som varte i nesten to timer! En vellykket åpen scene, med utrolig mange bra innslag! Håper vi får se like mange utover våren.

IMG_3826Musikk for Alle er et prosjekt for barn og unge med funksjonshemninger som har pågått på Forandringshuset Grønland i litt under et år. Her samles en gjeng hver mandag kveld for å utforske musikk, bli kjent og ha det gøy sammen. I årets vinterferie ønsket vi å tilby opplegget til flere, og inviterte inn skoler fra hele Oslo til å være med oss på dagtid. Aktivitetsleder Anna Margareth hadde 35 barn og unge på besøk, til sang, dans og felles lunsj på Forandringshuset Grønland.
Afrodancegruppen Matata hadde en veldig populær danseworkshop, der scenerommet nærmest rista av over 40 danseglade deltakere på onsdagen i vinterferien. I «Metoo»-ånden arrangerte vi et selvforsvarskurs for jenter, som oppfølging fra kurset på jentedagen vi hadde i januar. Å lære seg selvforsvar er krevende og vanskelig, men med god hjelp av Merete Bakken fikk 16 jenter tips og triks for å kunne føle seg tryggere i hverdagen, både mentalt og fysisk. Vi håper på at dette er noe vi kan få til mer av fremover, kanskje både for gutter og jenter?

IMG_3928Onsdag og torsdag var det to grupper som prøvde seg på bowling og lasertag, og mange gjorde begge deler for første gang! Dette var populære aktiviteter, som vi gjerne gjør igjen.

Takk til alle var innom, og gjorde dette til den beste vinterferien på Forandringshuset Grønland noensinne! Vi vil også gjerne takke alle de frivillige, som gjorde alt fra å lage mat, skape god stemning til å ha aktiviteter.