Monthly Archives

juni 2018

Forandringshuset til Holmlia?

By | Nasjonalt

Forandringshuset Norge jobber aktivt, i tett samarbeid med Unge Holmlianere og Tress Asset Management, for å kunne etablere et kutur- og aktivitetshus i Helsehuset ved Holmlia Stasjon.

I løpet av våren 2018 har vi hatt flere møter for å se på ulike muligheter. Håpet er at vi allerede fra høsten 2018, i samarbeid med lokale samarbeidspartnere og Forandringshuset Grønland, kan starte opp med noe aktivitet og enkeltarrangement for ungdom mellom 13 og 26 år på Holmlia. Parallelt med dette vil vi arbeide med å tilrettelegge lokalene til Tress Asset Management i Helsebygget for ønsket aktivitet, rekruttere frivillige og bli bedre kjent med ungdommene og hvilke behov de har og hva de ønsker at Forandringshuset Holmlia skal være.

Jarle Villumstad, Daglig leder i Tress Asset Management synes det er viktig at næringslivet bidrar til en positiv utvikling på Holmlia og de vil tilrettelegge sine lokaler i Helsehuset for et Forandringshus på Holmlia.

– Ungdom trenger et sted å være som er trygt, men som samtidig gir muligheter til å utvikle egne evner og finne sitt engasjement. Hvis Tress kan bidra til et bedre nærmiljø gjennom å tilrettelegge våre lokaler er det fantastisk, sier Villumstad engasjert.

Forandringshuset ønsker å samarbeide med alle gode krefter om å skape et best mulig nærmiljø med gode og utviklende tilbud for ungdom. I tillegg til ulike fritidsaktiviteter ønsker vi at Forandringshuset Holmlia skal være et møtested for lokalt initiativ og vi vil opprette en co-working arena – Holmlia Hub!

Forandringshuset skal være av, med og for ungdom. Et trygt sted hvor ungdom kan oppleve mestring, sosialt fellesskap og bygge tro på egen fremtid. Det er viktig å ikke bare være et oppbevaringssted, men å tilby muligheter til å bryte med eventuell negativ atferd og destruktive miljø. Organisasjonen har en ferdig rigg av ulike konsepter, i nært samarbeid med Fryshuset i Sverige og fra egne erfaringer, blant annet på Grønland.

– Den største oppgaven, i første omgang, er likevel å få på plass de 2,5 millionene som vi trenger årlig for å sikre kontinuerlig drift og kvalitet i det vi gjør. En slik grunnfinansiering vil utløse mye aktivitet og gode krefter, sier Ingrid Elise Sigmundstad fra Forandringshuset. – Målet er å kunne være operativ i 2. etasje i Helsehuset fra januar 2019 med to ansatte, en prosjektkoordinator og en miljøarbeider. Forandringshuset ønsker å ha åpent 5-7 dager i uken og fylle huset med positiv aktivitet, læring og ungt engasjement.

– Bærebjelken i Forandringshusets arbeid er de frivillige, og vi opplever allerede et stort lokalt engasjement i alle aldre her på Holmlia, sier Forandringshusets Ingrid Elise Sigmundstad, som legger til: – Jeg håper at alle som har lyst til å bidra, enten det er med kunnskap, kjærlighet eller penger tar kontakt. Vi har behov for alle.

– Ungdom må få tillit og sammen med dem skal vi legge til rette for at de får trygge møteplasser med meningsfullt innhold. For at prosjektet skal fungere er det viktig å ha lokalmiljøet med i alle ledd, og for at ungdommene skal være med er det viktig med lokal forankring. Unge Holmlianere er de som kjenner området best og har allerede gjort et godt arbeid i å kartlegge unges ideer og ønsker. Med Forandringshuset Holmlia vil Unge Holmlianere få en base hvor de kan fortsette å jobbe for et bedre Holmlia sammen med andre lokale krefter, sier Sigmundstad.

Samir og Celestyna fra Unge Holmlianere ønsker at det skal skje positive ting på Holmlia, og at det skal være ungdommene selv som bestemmer.

– Vi har allerede hatt folkemøte og samlet ungdom for å mobilisere til engasjement for Holmlia, og det er så utrolig mye vi kan få til bare vi har et sted hvor vi kan gjøre våre ting, sier Celestyna.

– Forandringshuset Norge har mye bra aktivitet av, for og med ungdom, og gir oss samtidig mulighet til å drive med våre aktiviteter. Vi håper noen ser at vi trenger et slikt sted å være og engasjere oss, avslutter Samir.

 For spørsmål eller mer informasjon rundt planene ta gjerne kontakt med Ingrid Elise Sigmundstad på sigmundstad@kfuk-kfum.no eller på mobil 928 67 305.