All Posts By

admin

5 globale utfordringer som kjønnslikestilling kan hjelpe å løse

By | Ukategorisert

Mitt navn er Kristin Sønnesyn Berg, og jeg er 20 år. For øyeblikket befinner jeg meg i New York på CSW62, FNs årlige kvinnekonferanse. Jeg er her på vegne av Norges KFUK-KFUM og som del av en internasjonal delegasjon fra verdens største kvinnebevegelse, World YWCA. Nå ønsker jeg at vi her i Norge får øynene opp for hvorfor det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter her hjemme og aller mest internasjonalt.

I kampen for kjønnslikestilling er det ofte fokus på hvor viktig det er for kvinner å bli løftet frem av verden. Jeg ønsker å sette fokus på hvor viktig det er for verden å løfte frem kvinner.

For saken er at det er ikke bare kvinner som har utbytte av kjønnslikestilling og det å fremme kvinners rettigheter. Verdens kvinner er en glemt ressurs, og har et enormt ubrukt potensial. Ved å løfte frem kvinner og la dem få være alt det de er, kan vi få store ting til å skje.

1.   Fattigdom

Kvinner er de som er rammes hardest av fattigdom, men paradoksalt nok også de med størst mulighet til å utrydde ekstrem fattigdom. Økonomisk vekst er en forutsetning for å ha ressurser til å løfte mennesker ut av fattigdom, og det å få kvinner i arbeid stimulerer til betydelig økonomisk vekst. Her i Norge lovpriser vi som regel oljen for vår velstand, men kvinner fortjener en god del av æren. I et møte med sivilsamfunnet på CSW62 sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at kvinners deltakelse i arbeidslivet er viktigere for Norges BNP enn oljeinntekter, og Shazia Sarwar har sagt at «uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere.» Globalt sett er 50 % av potensiale som ligger hos kvinner uutnyttet, og en mengde studier viser at man faktisk ikke kan bekjempe ekstrem fattigdom uten å adressere kjønnslikestilling.

2.   Klima

Klimaendringene er i likhet med fattigdom sånn at de som kjenner effektene mest på kroppen er blant dem som best kan hjelpe oss å motvirke dem. Det er fordi 45 % av jordas befolkning bor på landsbygda. I mange slike samfunn, særlig i utviklingsland, ser man at det er kvinnene som er sjef over husholdningen og har ansvar for å ta beslutninger om mat, vann og energikilder. Globalt sett står kvinner faktisk for 80 % av slike forbruksbeslutninger. Og for å få til viktig forandring på bakkenivå, er det nettopp disse beslutningene som må tas med hensyn til miljøet.

Det vil derfor være effektivt å fremme kvinners rolle for å sørge for at utviklingen går i riktig retning, slik at land i utvikling hopper over fossile energikilder og går rett på fornybare. Det vil spare planeten vår for store mengder utslipp og gjøre at tilgang på energi for hele verdens befolkning ikke blir et klimaproblem, men en klimaløsning.

3.   Spredning av HIV/AIDS

Det er over 36 millioner mennesker i verden som lever med HIV/AIDS, og over 35 millioner har dødd som følge av lidelsen. Det er tydelig at ulikhet mellom kjønnene bidrar til spredningen av HIV, og det er også derfor mulig å jobbe mot spredningen ved å arbeide for kjønnslikestilling. Ved å gi kvinner utdanning og informasjon om helse, seksualitet og deres rettigheter, gir vi dem de verktøyene de trenger for å unngå å bli smittet.

4.   Konfliktløsing

I følge FN er gjennomsnittstallet på antall kvinner i fredsforhandlinger på under 10 prosent. Samtidig ser man tydelig gjennom internasjonal erfaring at kvinnelig deltakelse i fredsprosesser gir en bredere forståelse av årsaker til konflikter, og dermed også løsningen. Når kvinner er med, og når fredsavtaler tar hensyn til kjønnsaspektet, er det større sannsynlighet at de fungerer i praksis og er bærekraftige over tid. Derfor jobber blant andre FN for kvinners likestilte deltakelse i konfliktarbeid og fredsprosesser, og anerkjenner det som et viktig moment for å skape langvarig og rettferdig fred.

5.   Ekstremisme og radikalisering

Vi lever i en verden med stadig mer ekstremisme og radikalisering, og de siste årene har man sett en dramatisk økning i antall terroristangrep. I følge en UN Women-rapport, har de som rekrutteres til ekstremistiske grupper gjerne blitt forsømt av foreldrene og samfunnet rundt dem, og de søker tilhørighet og fellesskap hos radikale grupper. Kreftene som kan jobbe mot dette er derfor de som er tett på. Rapporten sier også at kvinner gjerne er de første til å respondere på tegn til radikalisering i nærsamfunnet, og det er derfor viktig å fremme dem i kampen for å forebygge og motvirke spredningen av ekstremistiske ideologier.

Disse ideologiene fremmer dessuten skadelige kjønnsrollemønstre som oppfordrer menn til å kjempe og kvinner til å støtte ved å gifte seg og bære barn. Motsetningen til dette er kjønnslikestilling og kvinners rettigheter, og gjennom å fremheve dette vil vi derfor også kjempe mot ekstremisme og radikalisering.

Med dette ønsker jeg ikke å si at ekstrem fattigdom, global oppvarming, HIV/AIDS, verdens konflikter og ekstremisme er problemer som er enkle å løse. De er komplekse og omfattende, og krever at vi angriper dem fra flere vinkler. Kjønnslikestilling er en av disse vinklene, og bør settes på agendaen. Så hvis ikke debatt om lønnsforhold eller #MeToo-kampanjen har overbevist deg om at kvinnekampen er verdt å kjempe, kan kanskje håpet om en bedre fremtid for jorda vår overtale deg. For om vi skal klare å løse de utfordringene vi står overfor i dag, trenger vi at alle får være med å dra lasset.

 

Kilder:

Spredning av HIV/AIDS:

Ekstremisme og radikalisering

Fattigdom

Konflikter

Klima og matsikkerhet

 

Markering av kvinnedagen på Forandringshuset

By | Nasjonalt

Mari Kirsti Kaaen, Elise Håland Knutsen, Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg reiser førstkommende søndag som KFUK-KFUMs delegater til CSW, FNs kvinnekommisjon i New York. YWCA, verdens største kvinneorganisasjon, er en av de største delegasjonene på møte og inneholder delegater fra mange land. Se YWCA sin SheSpeaks nettside her. På torsdag var Mari Kirsti, Elise og Sara tilstede på markering av 8. mars.

 

869A2856

Markeringen startet med åpning av Mari Kirsti og Patrick. Patrick etterlyste mennene i kampen for like rettigheter og oppfordret spesielt gutta til å engasjere seg. Jeronime holdt en appell hvor hun hyllet damene og oppfordret alle til å være stolt og glad i seg selv.

Etter appellene ble det lagd plakater før alle gikk sammen til Youngstorget og deltok i 8. mars -toget der.

 

 

Koffert full av meninger

Sara holdt en apell om CSW og hennes engasjement for å være der å representere seg selv og andre kvinner. På 8. Mars markeringen ble flere tema tatt opp og delegatene fikk med seg innspill fra de fremmøtte. Alle skrev sine meninger på lapper og puttet de i kofferten. Nå er de snart klare til avreise! Følg deres reise på sosiale medier og hør podcasten her.

869A2932

 

Vellykket første semester!

By | Haugesund, Nasjonalt
Damene i språkpraksis sammen med de to veilederne Anne og Elisabeth.

Damene i språkpraksis sammen med de to veilederne Anne og Elisabeth.

Tirsdag 7. juni var siste dag Forandringshuset Haugesund holdt åpent før sommerferien. Vi ser tilbake på et flott første semester med nybrottsarbeid her i Haugesund, og mange gode opplevelser sammen med fantastiske, hyggelige mennesker.

– Det har vært et snitt på 85 besøkende hver tirsdag, sier Marit Brathole, prosjektleder for Forandringshuset Haugesund. – Utrolig kjekt at så mange har vært innom. Noen kommer nesten hver uke, mens andre stikker innom når det passer i en ellers fullstappet timeplan. Flere har begynt å spise middagen sin fast her hver tirsdag. Det er veldig kjekt, for da har vi mulighet til å bli godt kjent med hverandre.

I tillegg har over 50 stk blitt medlemmer i Forandringshuset, noe som gir et godt grunnlag for å utvikle prosjektet videre med en demokratisk medlemsstruktur. Til høsten vil vi invitere medlemmene til et møte for å etablere et styre for Forandringshuset Haugesund, og vi har også planer om å tilby kurs for frivillige medarbeidere.

Vi har vært så heldige å få et godt samarbeid med NAV om integrering av flyktninger. 8 damer har fått språkpraksis gjennom introduksjonsprogrammet til NAV. De skryter av opplæringen de har fått her. – Det er så fint å få snakke norsk sammen med nordmenn, har flere av flyktningene kommentert. Både gjennom språkpraksisopplegget med fokus på matlaging og servering, og gjennom tilbudet om leksehjelp, ser vi at flere av flyktningene opplever å bli tryggere på det norske språket.

Aktivitetene vi har tilbudt i tillegg til språkpraksis, matservering og leksehjelp har også vært en god arena for norsktrening og nye bekjentskaper. Karianne Sørvik har møtt opp trofast hver tirsdag og også etterhvert torsdag for å lede aktiviteter for barn og ungdom i gymsalen. – Dette er så kjekt! Jeg har det så bra her og synes det er kjempespennende å få bli kjent med ungdommer fra andre land, sier hun. På slutten SportY-øktene har hun blant annet fått lære om eritreisk kultur og om hvordan de nye vennene hennes opplever overgangen til den norske kulturen.

Jeanett og hennes fire barn er noen av de mest trofaste besøkende i Forandringshuset. De to jentene hennes har også fått være med i speideren et par ganger, og ønsker veldig sterkt å bli med i speideren fra høsten av. Pianospill, gymsalaktiviteter, forming og duplobygging har også vært stas å være med på.

 

 

Fritidserklæringen signert på Forandringshuset

By | Grønland, Nasjonalt

En stor uke for inkludering

Tekst og foto: Maria Saxegaard

Torsdag ble ALLEMED lansert. I dag signerte vi Fritidserklæringen. Forandringshuset Grønland var stolt vertskap. Det har vært en stor uke for inkludering.

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og til å finne ut hva som må gjøres for å få alle med. Et stort steg i retning inkludering.

I dag var statsminister Erna Solberg blant dem som besøkte Forandringshuset Grønland for å signere Fritidserklæringen. Signeringen markerer enda et steg.

Statsminister Erna Solberg signerer Fritidsavtalen.

Statsminister Erna Solberg signerer Fritidsavtalen.

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barns rettigheter. Den slår fast at barn har rett til fritid og til å delta i lek og i fritidsaktiviteter. Med denne erklæringen går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn skal få mulighet til å delta jevnlig i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Det gjøres allerede mye godt arbeid for å inkludere barn og unge i sosiale fellesskap og aktiviteter, men vi har enda ikke lyktes i å få alle med. Derfor er denne erklæringen og denne dagen et viktig steg for inkludering.

Et av våre største tabuer

«Når alle har alt, er det vanskelig å være den som ikke får være med på noe.» sa Erna Solberg i sin appell i dag tidlig. «Barn skal ikke lastes for foreldrenes situasjon og økonomi.»

I følge tall fra SSB finnes det over 84.000 barn i Norge som vokser opp i familier ved vedvarende lav inntekt. Dette er kanskje et av de største tabuene vi har i dag. Barn som ikke har mulighet til å delta i organisert fritid faller fort utenfor. De går glipp av viktige sosiale fellesskap og relasjoner, og de opplever mye ensomhet. Mange tør ikke fortelle det til noen fordi de ønsker å beskytte foreldrene sine. Vi mener at voksnes bekymringer ikke skal være et barns bekymring.

Verdien av samarbeid er stor. Oppmøtet i dag viser at vi er mange som står sammen om denne satsningen. Statsminister og fotballtrener. Kommunene og vaffelstekerene.

_MG_9480

Blant de som var til stede på Forandringshuset var Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland, Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Arbeids- og sosialministerens statssekretær Thor Kleppen Sættem og stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad og Abid Q. Raja.

I tillegg var nestleder i KS og ledere fra flere frivillige organisasjoner til stede.

Det er mange av de sammen organisasjonene som torsdag lanserte ALLEMED som i dag signerte fritidserklæringen. Å stå sammen om dette er avgjørende. Samlet har vi et stort potensiale. Vi vil nå langt bare ved å begynne i våre lokale grupper og idrettslag over hele landet. Så skal det spres videre. Slik håper vi at verktøyet ALLEMED, sammen med denne erklæringen, vil skape en tydelig forskjell for barn og unge.

 

Erna: «kjenner meg igjen i husets verdier»

Forandringshuset Grønland og KFUK-KFUM fikk æren av å være vertskap for dagens signering. I sinn appell snakket Erna varmt om huset.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var en av mange som talte.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland var en av mange som talte.

 

«I dag er vi på KFUK-KFUMs forandringshus som ble åpnet første helgen i mai. Et kultur- og aktivitetshus for barn og unge. Jeg forstår at det ikke bare er i Oslo. Det er også et i Haugesund, og kanskje kommer det flere steder. De viktigste oppgavene er å bygge åpne trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv, men også lære å bygge vennskap. Og forandringshusets verdier er å være åpne, modige, utviklende, rettferdig og trygge. Jeg kjenner meg igjen i disse verdiene. Det er kanskje de viktigste verdiene man skal lære når man er ung. Å møte andre med et åpent sinn.»

Alle barn har rett til

Blant toppolitikerne var også Forandringshusets studiogjeng YES med og opptrådde med en egenprodusert låt. Også Holmlia Tween Sing og HoBaKluzz var til stede med sang. De sang låta «alle barn har rett til.» Og de fikk de fremmøtte til å bli med på sangen.

_MG_9330
To av jentene i Holmlia Tween Sing, Maria Baden og Rebecca Kaufman, fikk være med å vise statsministeren rundt på huset. Det syntes de var veldig stas.

Rebecca, hvorfor er denne erklæringen viktig?

«Fordi det er veldig kjipt å ikke få være med, det er vanskelig å alltid være sistevalg eller aldri få være med på det som alle vennene dine gjør.

Vi kan hjelpe til ved inkludere alle som vil være med på en lek. Eller spørre om man skal finne på noe etter skolen. Spørre hvordan det går hjemme, hjelpe til å finne løsninger hvis man ikke har råd til å være med på ting.»

Hva har dere gjort i dag, Maria?_MG_9561

«Vi har gjort masse! Vi har snakket masse med Erna Solberg, og vi har tatt mange bilder. Og det har vært veldig gøy.»

Hva skal dere gjøre nå?

«Nå skal vi legge ut bilder på instagram om at vi har vært her. Og så må vi på skolen.» sier jentene fornøyd, før Rebecca legger til,

«Det viktigste er jo at alle politikerne skrev under på at alle skal få gå på i hvert fall en fritidsaktivitet. Nå blir det spennende å se hva som skjer videre»

Vi sier oss enig med Rebecca.

 

 

Spennende tider på ungdomsfestivalen

By | Grønland, Nasjonalt

Solen skinte og alt var duket for en ungdomsfestival-helg spekket av aktiviteter, seminarer og konserter.

Foto: Benjamin Backofen

DON MARTIN Foto: Benjamin Backofen

 

Ungdommer og frivillige deltok på de mange forskjellige aktivitetene, seminarer og workshops, På fredag danset vi med Tabanke Dancecrew. Det var skikkelig gøy! Vi hørte også Sajandan Ruuthira, årets ildsjelprisvinner, som snakket om sine opplevelser med idrett og frivillighet. Fredag kveld hadd vi vår første konser på konsertscenen i andre etasje med selveste DON MARTIN. Det var skikkelig kult!

Foto: Benjamin Backofen

Frivillighet seminar Foto: Benjamin Backofen

Det var en fin dag på lørdag. Vi startet dagen med frokost ute i Grønlandsleiret. Noen spilte alias, kubb, var i studio og spilte inn sanger og mye mer. Vi hørte fra FREETHEM – ETISK HANDEL som snakket om hvordan det vi handler påvirker mennesker på andre siden av verden. Vi hørte også fra Presten og Imamen som delte sine tanker om religion i dag, og hvordan det er viktig å forstå hverandre med annerledes bakgrunn i dags verden. Hele ettermiddagen var vi ute og nøt solen og musikk fra DJ-Zigg før vi gikk inn å fikk høre Lowestoft. Bandet som Mikkel N. Hjelmeland spiller saksofon i.

På søndag spiste vi igjen frokost ute i Grønlandsleiret. Mange ungdommer deltok på Slampoesi ved Norsk Viseforum. Anja Eline Skybakmoen og Mikkel arbeidet med ungdommer i studio med sangteknikk og musikkproduksjon. Etterpå var det seminar om ekstremisme og radikalisering med Yousef Assidiq fra JustUnity. Deres hovedmål er å forebygge radikalisering og ekstremisme blant ungdom.

Shades of you:th forestilling Foto: Benjamin Backofen

Shades of you:th
Foto: Benjamin Backofen

Søndag kveld fikk vi besøk av talentfulle dansere fra Norges Dansehøyskole. De fremførte Shades of you:th, en forestilling som tar utganspunkt i de forskjellige aspektene ved ungdomstida. På slutten av dagen hadde vi Åpen Scene og karaoke hvor mange sang sine yndlingssanger, som Backstreet Boys «I Want It That Way» og Christina Aguileras

Mikkel Nyrup Hjelmeland Foto: Benjamin Backofen

Mikkel Nyrup Hjelmeland
Foto: Benjamin Backofen

«Beautiful» sunget av vår egen Mikkel Nyrup Hjelmeland. Med andre ord en minnerik kveld 🙂

 

Mye skjedde i mai – nå er vi klare for juni!

Velkommen til oss på Forandringshuset!

Klikk her å se mer bilder.

 

 

I mai ble Forandringshuset Grønland åpnet!

By | Grønland, Nasjonalt

”Gratulerer med ny kjellerstue, Gamle Oslo” sa Trine Skei Grande med engasjement i stemmen. Onsdag 04.mai var en stor dag for ungdommer, frivillige og ansatte på Forandringshuset Grønland. Etter måneder med jobbing og noen uker med en hektisk oppussingsperiode ble endelig dørene åpnet for alle!

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Prosjektkoordinator Ingrid Elise Sigmundstad med Sabine fra Yestudio Foto: Dag Bergset Ulvedal

Det var spenning i luften mens folk snakket og drakk te og kaffe. Over hundre stykk hadde møtt opp for å overvære åpningen av Forandringshuset Grønland. Prosjektkoordinator Ingrid Elise Sigmundstad ønsket velkommen til de over hundre fremmøtte.

Varaordfører i Oslo, Khamshajiny «Khamsy» Gunaratnam, holdt en tale om viktigheten av et hus som Forandringshuset før hun klippa den røde snora sammen med Zigg, Sabine og Ian fra YE-Studio.

Mellom talene fra Øivind Mehl Landmark, programutvikler i KFUK-KFUM, Sarah Prosser, Områdeløft Tøyen og styringsgruppemedlem og Lars Martin Dahl, sogneprest i Gamlebyen og Grønaland menighet også styringsgruppemedlem var det musikkinnslag ved YE-Studio. Gael og Ziggi imponerte med selvkomponerte låter. Deretter fikk vi en smakebit fra stykket Avatares fra nyoppsetningenn til Teater Avatar som har øvd på Forandringshuset. Et av kveldens høydepunkt var selvsagt sambosa laget av Shamsa, Kulmis fra Tøyen Unlimited og Forandringshuset-kaken laget av Ian Luck. Det smakte godt!

Takk til alle som møtte opp og feiret åpningen sammen!

-Skrevet av Ingrid Elise Sigmundstad og Victoria Glenn

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

Lars Martin Dahl Foto: Maria Saxegaard

Lars Martin Dahl
Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

åpningsfestival_msaxegaard_4

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Maria Saxegaard

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Foto: Dag Bergset Ulvedal

Happenings i mai på Forandringshuset Haugesund

By | Haugesund, Nasjonalt

I mai skjer det mye gøy på Forandringshuset Haugesund.

Tirsdag 3. mai får vi besøk av Kor Camena som vil holde en konsert for oss og lede allsang med 17. mai-repertoar. Samme dag kommer også lokalgruppen til Arbeiderpartiet på besøk for å høre om hvordan vi jobber med integrering. De vanlige aktivitetene vi har vil også rulle og gå denne dagen: leksehjelp, forming, idrett, legobygging og sjakkspill.

En av aktivitetene vi har 3. og 10. mai blir å lage vimpler til kaféen. Ta gjerne med deg noe stoff vi kan bruke til dette.

Kor Camena

Forandringshuset Haugesund er åpnet!

By | Haugesund, Nasjonalt

Haugesund KFUK-KFUM har i lengre tid ønsket å gjøre noe for å inkludere byens økende antall flyktninger. Etter over et års planlegging og hardt arbeid, inviterte hovedforeningen til åpningsfest av «Forandringshuset» like over nyttår. 

«KM-huset» midt i Haugesund yrer av liv. Rundt 100 fremmøtte inntar betasuppe og gulrotsuppe med stor appetitt. Suppa er tilberedt av seks kvinner fra forskjellige land, alle med i kommunens introduksjonsprogram for flyktninger. – Med  Forandringshuset ønsker vi å bygge fellesskap på tvers av kulturer og generasjoner – rundt matbordet, i aktiviteter og lek, forteller programkoordinator i Haugesund KFUK-KFUM Helene Breivik Hellerdal. Hver tirsdag serverer vi først middag, før det blir et bredt utvalg kulturaktiviteter, leksehjelp og temasamtaler.

Forandringshuset_i_Haugesund_kafe

Åpningsfest: både speidere, Ten Singere, medlemmer og frivillige i hovedforeningen, flyktninger, politikere, menighetsfolk og kvinneforeninger var med på åpningen av Forandringshuset andre uke i januar. Foto: Farhad Kasrai

 

FLERE FATTIGE BARNEFAMILIER

Den tradisjonsrike hovedforeningen har et høyt aktivitetsnivå fra før, med 700 medlemmer, to barnekor, to tweensgrupper, en Ten Sing-gruppe, flere volleyballag, seks speidergrupper og en åpen barnehage. På timeplanen står en rekke arrangementer, leirer og lederkurs. Men ettersom Haugesund kommune de siste årene har bosatt stadig flere flyktninger og byen har fått flere barnefamilier i en økonomisk sårbar situasjon, så Haugesund KFUK-KFUM behovet for å utvide sitt tilbud.

GOD SØKNAD

Programkoordinator Helene Breivik Hellerdal

Programkoordinator Helene Breivik Hellerdal

Hovedforeningen startet et samarbeid med Team flyktning hos NAV Haugesund og gikk sammen med Norges KFUK-KFUM om å søke Kulturdepartementet om penger til et inkluderende lavterskeltilbud, med fellesskap rundt norsk matkultur og aktiviteter som leksekafé, strikkekafé, kor, dans, drama og kulturskoleaktiviteter. Målet er at flere barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av deres økonomiske situasjon. Kulturdepartementet valgte å støtte prosjektet med 1,5 millioner kroner.-Jeg husker at jeg ble overrasket over at vi fikk så mye, men at vi var enige om at søknaden var så god at vi fortjente det, sier Breivik Hellerdahl. Prosjektet skal også utvikle metoder for hvordan frivillige organisasjoner best kan nå målgruppen og gode modeller for samarbeid mellom frivillighet og kommune.

Espen Fernando fra MGP jr synes det var stas å få være med å åpne Forandringshuset. Dette er et veldig viktig tiltak som fokuserer på å bygge fellesskap, sier han.

Espen Fernando fra MGP jr synes det var stas å få være med å åpne Forandringshuset. Dette er et veldig viktig tiltak som fokuserer på å bygge fellesskap, sier han.

-INTEGRERING PÅ EN KONKRET MÅTE

-Det er flott at byen har fått et sted som fokuserer på integrering på en så konkret måte, sa ordfører i Haugesund Arne Christian Mohn (Ap) da han erklærte Forandringshuset for åpnet. Foto: May Britt Hovde

-Det er flott at byen har fått et sted som fokuserer på integrering på en så konkret måte, sa ordfører i Haugesund Arne Christian Mohn (Ap) da han erklærte Forandringshuset for åpnet. Foto: May Britt Hovde

Suppemiddagen er fortært og Espen Fernando fra MGP jr inntar scenen. Ved pianoet fremfører han en nydelig versjon av John Lennons Imagine. – Det er veldig stas å få være med å åpne Forandringshuset. Dette er et veldig viktig tiltak som fokuserer på at alle har en egenverdi og på å bygge fellesskap, sier han. Deretter er det ordfører i Haugesund Arne Christian Mohn (Ap) sin tur. Foruten et litografi av Kjell Parr Iversen, har også han med seg gode ord om prosjektet. – Det er flott at byen har fått et sted som fokuserer på integrering på en så konkret måte. For meg handler dette om å treffes og ha det kjekt i lag, sier Mohn og klipper snoren. Forandringshuset passer veldig godt sammen med det nye bystyrets satsning på økt samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, legger han til. Deretter tar han kakespaden fatt og serverer kake til alle som vil ha.

 

SMÅBARNSSANG OG DANSEWORKSHOP

Foto: Amalie Kolstø

Foto: Amalie Kolstø

Noen velger å fortsette drøsen i kafeen. Andre lar seg lokke av dagens aktiviteter i andre etasje: workshop i den palestinske dansen dabkhe, småbarnsang, brettspill og formingsaktiviteter. – Vi er opptatt av at brukerne av Forandringshuset skal få muligheten til å være med å utforme tilbudet, gjennom å etterspørre behov og kartlegge hva hver enkelt ønsker å bidra med, sier programkoordinator Breivik Hellerdal. Dette må selvsagt bygges over tid, men vi ser allerede at flere kommer til oss og tilbyr å bidra på ulike måter. Vi ser på dette som en veldig god måte å bygge nytt arbeid på, rekruttere flere medlemmer, og det utfordrer oss på å samarbeide tettere med andre grupper i byen, understreker hun.

-VIKTIGE ERFARINGER

– Vi er utrolig takknemlig for den jobben ansatte og frivillige i Haugesund KFUK-KFUM legger ned i etablering av Forandringshuset, sier Øyvind Mehl Landmark, programutvikler for frivillighet og ledertrening i Norges KFUK-KFUM. Erfaringene vi gjør her vil bli utrolig viktige for etableringen av tilsvarende arbeid i andre byer.Med utgangspunkt i KFUK-KFUMs toårsmål om å skape nye møteplasser og aktiviteter som bygger inkluderende fellesskap, med særlig fokus på sårbare unge mennesker og utvikle nye programmer som fremmer fysisk, sosial og mental helse for unge mennesker, er man også i Oslo i ferd med å utvikle et aktivitetshus for unge sentralt i byen. Fryshuset i Stockholm, forteller Øivind, og legger til at KFUK-KFUM har samtaler med potensielle samarbeidspartnere i både Drammen og Bærum. – Interessen for Forandringshuset er stor både i våre egne miljøer og blant mulige samarbeidspartnere. Jeg tror det er fordi dette konseptet svarer så direkte på unge menneskers reelle behov. KFUK-KFUM en relevant samfunnsaktør på barne- og ungdomsfeltet, og våre frivillige gjør nå en stor jobb for at enda flere unge skal inkluderes i åpne og trygge fellesskap hvor de kan være seg selv, og stå opp for andre.

-Skrevet av Kristin Glad