Category

Nasjonalt

Forandringshuset til Holmlia?

By | Nasjonalt

Forandringshuset Norge jobber aktivt, i tett samarbeid med Unge Holmlianere og Tress Asset Management, for å kunne etablere et kutur- og aktivitetshus i Helsehuset ved Holmlia Stasjon.

I løpet av våren 2018 har vi hatt flere møter for å se på ulike muligheter. Håpet er at vi allerede fra høsten 2018, i samarbeid med lokale samarbeidspartnere og Forandringshuset Grønland, kan starte opp med noe aktivitet og enkeltarrangement for ungdom mellom 13 og 26 år på Holmlia. Parallelt med dette vil vi arbeide med å tilrettelegge lokalene til Tress Asset Management i Helsebygget for ønsket aktivitet, rekruttere frivillige og bli bedre kjent med ungdommene og hvilke behov de har og hva de ønsker at Forandringshuset Holmlia skal være.

Jarle Villumstad, Daglig leder i Tress Asset Management synes det er viktig at næringslivet bidrar til en positiv utvikling på Holmlia og de vil tilrettelegge sine lokaler i Helsehuset for et Forandringshus på Holmlia.

– Ungdom trenger et sted å være som er trygt, men som samtidig gir muligheter til å utvikle egne evner og finne sitt engasjement. Hvis Tress kan bidra til et bedre nærmiljø gjennom å tilrettelegge våre lokaler er det fantastisk, sier Villumstad engasjert.

Forandringshuset ønsker å samarbeide med alle gode krefter om å skape et best mulig nærmiljø med gode og utviklende tilbud for ungdom. I tillegg til ulike fritidsaktiviteter ønsker vi at Forandringshuset Holmlia skal være et møtested for lokalt initiativ og vi vil opprette en co-working arena – Holmlia Hub!

Forandringshuset skal være av, med og for ungdom. Et trygt sted hvor ungdom kan oppleve mestring, sosialt fellesskap og bygge tro på egen fremtid. Det er viktig å ikke bare være et oppbevaringssted, men å tilby muligheter til å bryte med eventuell negativ atferd og destruktive miljø. Organisasjonen har en ferdig rigg av ulike konsepter, i nært samarbeid med Fryshuset i Sverige og fra egne erfaringer, blant annet på Grønland.

– Den største oppgaven, i første omgang, er likevel å få på plass de 2,5 millionene som vi trenger årlig for å sikre kontinuerlig drift og kvalitet i det vi gjør. En slik grunnfinansiering vil utløse mye aktivitet og gode krefter, sier Ingrid Elise Sigmundstad fra Forandringshuset. – Målet er å kunne være operativ i 2. etasje i Helsehuset fra januar 2019 med to ansatte, en prosjektkoordinator og en miljøarbeider. Forandringshuset ønsker å ha åpent 5-7 dager i uken og fylle huset med positiv aktivitet, læring og ungt engasjement.

– Bærebjelken i Forandringshusets arbeid er de frivillige, og vi opplever allerede et stort lokalt engasjement i alle aldre her på Holmlia, sier Forandringshusets Ingrid Elise Sigmundstad, som legger til: – Jeg håper at alle som har lyst til å bidra, enten det er med kunnskap, kjærlighet eller penger tar kontakt. Vi har behov for alle.

– Ungdom må få tillit og sammen med dem skal vi legge til rette for at de får trygge møteplasser med meningsfullt innhold. For at prosjektet skal fungere er det viktig å ha lokalmiljøet med i alle ledd, og for at ungdommene skal være med er det viktig med lokal forankring. Unge Holmlianere er de som kjenner området best og har allerede gjort et godt arbeid i å kartlegge unges ideer og ønsker. Med Forandringshuset Holmlia vil Unge Holmlianere få en base hvor de kan fortsette å jobbe for et bedre Holmlia sammen med andre lokale krefter, sier Sigmundstad.

Samir og Celestyna fra Unge Holmlianere ønsker at det skal skje positive ting på Holmlia, og at det skal være ungdommene selv som bestemmer.

– Vi har allerede hatt folkemøte og samlet ungdom for å mobilisere til engasjement for Holmlia, og det er så utrolig mye vi kan få til bare vi har et sted hvor vi kan gjøre våre ting, sier Celestyna.

– Forandringshuset Norge har mye bra aktivitet av, for og med ungdom, og gir oss samtidig mulighet til å drive med våre aktiviteter. Vi håper noen ser at vi trenger et slikt sted å være og engasjere oss, avslutter Samir.

 For spørsmål eller mer informasjon rundt planene ta gjerne kontakt med Ingrid Elise Sigmundstad på sigmundstad@kfuk-kfum.no eller på mobil 928 67 305.

 

 

 

Vi søker miljøarbeider (100%) til Forandringshuset Grønland

By | Bergen, Grønland, Haugesund, Nasjonalt

 (100% fra august ut februar, med mulighet for forlengelse)

Forandringshuset Grønland vokser i innhold og antall ungdom som bruker tilbudet. Vi søker en person med god erfaring fra arbeid med ungdom. Miljøarbeideren ved Forandringshuset Grønland skal være tilstede på huset når det er åpent, følge opp frivillige og brukere av huset.

 

KFUK-KFUM Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM. Forandringshusets viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Forandringshuset vil aktivt dra veksel på at vi er en del av en verdensomspennende bevegelse som kjemper for barn, unge og kvinners rett til å leve verdige liv som hele mennesker.

I tråd med Forandringshuset oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillig medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

OM PROSJEKTET:

Forandringshuset arbeider med forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Med behovsrettede konsepter svarer vi på barn og unges behov her og nå. Vi rekrutterer barn og unge til aktiviteter som inkluderer og gir mulighet til aktiv deltagelse på fritidsarenaen og i samfunnet. Konseptet har effekt i seg selv, men effekten øker og vi lykkes når barn og unge, gjennom målrettede aktiviteter blir inkludert og blir aktive samfunnsdeltagere.

Målet er å skape en mangfoldig kultur- og aktivitetsarena for ungdom i Oslo, med fokus på ungdom i Bydel Gamle Oslo.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Rekruttering og oppfølging av frivillige
 • Være de frivilliges kontaktperson på huset.
 • Særlig fokus på oppfølging av ungdommer.
 • Rekrutteringsarbeid på skoler og ute i felt.
 • Sosiale medier og informasjonsarbeid.
 • Oppfølging av rutiner og systemer på huset.

DU HAR:

 • Erfaring innen fagområdet.
 • Engasjement for, og erfaring med, arbeid for ungdom.
 • Evne til å samarbeide og inspirere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

VI TILBYR:

 • En stilling hvor du er med på skape et nytt og spennende aktivitetstilbud.
 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, ideologi og verdier. Politiattest vil bli etterspurt. Søker må ta høyde for at deler av arbeidet vil foregå på kveldstid og i helger. Vi oppfordrer særlig menn til å søke.

 

 

Ta gjerne kontakt med Ingrid Elise Sigmundstad (Forandringshuset Grønland) på telefon 928 67 305 eller mail sigmundstad@kfuk-kfum.no for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 03. juni

 

Hei fra selve New York!

By | Nasjonalt

Klokken er 13:54 her i New York, og i skrivende stund sitter jeg i FN bygget. Det er helt uvirkelig å stå opp til “NY luft og omgivelser” hver dag; tettpakket trafikk, Starbucks overalt og amerikansk dialekten har nesten blitt for vanlig nå.

Tekst: Sara Barzinje

IMG_4965

Åpningssermonien til CSW 12. mars. Foto: KFUK-KFUM Global

I dag er det vår sjette dag på CSW 62. For de av dere som vil vite mer om hva CSW er, så kan dere lese artikkelen her som er skrevet av Kristin Sønnesyn Berg som også er en av de frivillige som reiser. Riktignok er det intensive dager, men det er så lærerikt. Det er mange eventer å velge mellom, både side events som er i FN bygget, og parallell events som er utenfor FN, og alle tar opp svært belysende temaer.
I dag har jeg blant annet vært på paneldebatt med iranske delegasjonen om hvordan man kan forsterke rurale kvinner i deres områder. Det var en utrolig interessant event. Paneldeltakerne var dominerende av kvinner, og de fortalte hvor oppegående iranske kvinner faktisk er i Iran. De fortalte også at det media fronter er totalt propaganda, iranske kvinner har de siste femten årene hatt en betydelig fremgang i forfatter- og kunstverden og flere tar høyere utdanning.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje på YWCA-mottagels. Foto: KFUK-KFUM Global.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje på YWCA-mottagels. Foto: KFUK-KFUM Global.

YWCA

Når det er sagt så må jeg kommentere fellesskapet som eksisterer i YWCA. Den første kvelden deltok vi på en åpningsseremoni med YWCA. Her var det både unge og eldre kvinner over hele verden som deltok med taler som inspirerte høyt. Videre har vi hatt middag og workshop som har vært utrolig koselig. Det er fascinerende å se så mange kvinner på et og samme sted for ett formål; styrke kvinners posisjon i deres område.

Det er virkelig oppsiktsvekkende å være her – hver stemme er like viktige, og sammen er vi sterkest!

IMG_4988

Om CSW og KFUK-KFUM:
Skrevet av delegat Kristin Sønnesyn Berg

Hvert år arrangeres FNs kvinnekommisjon, eller CSW. CSW står for Commission on the Status of Women, og en årlig konferanse som holdes for å fremme kvinners rettigheter og dokumentere kvinners virkelighet rundt om i verden. Den er med å bestemme globale standarder på kjønnslikestilling, stiller krav til medlemsstatene i FN, og setter likestilling på dagsorden i sammenheng med andre viktige saker som krig og konflikt, klima, fattigdom og andre globale utfordringer.

På konferansen deltar medlemsstater, FN-organer og NGOs, eller Non-Governmental-Organizations – ikke-statlige organisasjoner som KFUK-KFUM. De formelle forhandlingene gjøres av medlemslandene, og deltakerne fra sivilsamfunnet er der på et vis som en vaktbikkje, for å sørge for at landene tar sin del av ansvaret og gjør det vi forventer av dem. I tillegg til forhandlingene, er det mange side events på konferansen, som vil si foredrag, konserter, paneldebatter osv. av og for ikke-statlige organisasjoner.

KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM sender delegater til denne konferansen som en del av den internasjonale YWCA-delegasjonen. World YWCA, som vi er en del av, er verdens største kvinneorganisasjon, og delegasjonen er på over 120 delegater og har dermed stor slagkraft. Fra Norge reiser Sunniva Håberg (ansatt) og Elise Håland Knutsen og Mari-Kirsti Kaaen fra KFUK-KFUM Global og Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg fra Norges KFUK-KFUM som alle fire søkte om å være delegat. Har du lyst å være delegat en gang – følg med!

Markering av kvinnedagen på Forandringshuset

By | Nasjonalt

Mari Kirsti Kaaen, Elise Håland Knutsen, Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg reiser førstkommende søndag som KFUK-KFUMs delegater til CSW, FNs kvinnekommisjon i New York. YWCA, verdens største kvinneorganisasjon, er en av de største delegasjonene på møte og inneholder delegater fra mange land. Se YWCA sin SheSpeaks nettside her. På torsdag var Mari Kirsti, Elise og Sara tilstede på markering av 8. mars.

 

869A2856

Markeringen startet med åpning av Mari Kirsti og Patrick. Patrick etterlyste mennene i kampen for like rettigheter og oppfordret spesielt gutta til å engasjere seg. Jeronime holdt en appell hvor hun hyllet damene og oppfordret alle til å være stolt og glad i seg selv.

Etter appellene ble det lagd plakater før alle gikk sammen til Youngstorget og deltok i 8. mars -toget der.

 

 

Koffert full av meninger

Sara holdt en apell om CSW og hennes engasjement for å være der å representere seg selv og andre kvinner. På 8. Mars markeringen ble flere tema tatt opp og delegatene fikk med seg innspill fra de fremmøtte. Alle skrev sine meninger på lapper og puttet de i kofferten. Nå er de snart klare til avreise! Følg deres reise på sosiale medier og hør podcasten her.

869A2932

 

Frivillige søkes til Forandringshuset Haugesund

By | Haugesund, Nasjonalt, Ukategorisert

Forandringshuset Haugesund søker deg som ønsker å være med å bygge opp et kultur- og aktivitetshus for barn og unge. Forandringshuset ligger i Haraldsgaten 70, midt i sentrum av Haugesund. Huset har godt besøkte aktiviteter og middagskafé, men ønsker nå å fylle huset med enda mer aktivitet rettet mot barn, og spesielt ungdom og unge voksne. Forandringshuset søker frivillige med ulik interesse, bakgrunn og engasjement, og som har samme felles mål om å skape en åpen møteplass for alle i Haugesund.

 

Et godt fang å sitte i.

Du kan melde deg som frivillig via oppdrag på frivillig.no HER. 

 

 

 

Foto: Benjamin Backofen

Foto: Benjamin Backofen

Som frivillig får du følgende:

 • Være med på å skape et unikt kultur- og aktivitetshus for barn og unge.
 • Du får bety noe for andre.
 • Du får utfolde deg på en annen måte enn hjemme, på skolen eller jobben.
 • Du får være med i et fellesskap som kjemper for unge menneskers rett til å utvikle seg som hele mennesker
 • Du får være med i fellesskap av frivillige, medlemmer og ansatte på Forandringshuset, men også i et større nasjonalt Forandringshus-nettverk.
 • Du får veiledning og mulighet til å delta på ulike lederprogrammer og opplæring som utvikler deg som person.
 • Du får muligheten til  å påvirke fremtiden til Forandringshuset i Haugesund og i Norge.

 

 

bilder - united sisters-22DSC_2035bb

 

Oslo Internasjonale Kvinnekor

By | Grønland, Nasjonalt

Hver tirsdag øver Oslo Internasjonale Kvinnekor på Forandringshuset Grønland. For noen uker siden var et TV-Team på besøk og hilste på koret og initiativtaker Liv Karin Dahlstrøm og dirigent Mari Tveito.

Vi heier på folks initiativ og engasjement og er veldig glade for at koret øver hos oss. Gleder oss til å følge Oslo Internasjonale Kvinnekor videre på reisen!

 

Who run the world? Girls!

By | Grønland, Nasjonalt

Tekst: Sara Barzinje Foto: Ingrid Rosenvold og Ida Meyer

Lørdag 27. januar arrangerte United Sisters en spennende jentedag med over 70 besøkende. Ikke var det kun jenter fra Oslo, men også internasjonalt. Huset var i full aktivitet gjennom dagen med middag, selvforsvarskurs, verksted, byttemarked og samtale med Iman Meskini fra Skam.

Det ble en varm avslutning med åpen scene og konsert med Farida og Daniela Reyes. Under samtalen med Iman Meskini var det et ivrig publikum med mange gode og belysende spørsmål hvor tema som identitet og selvtillit var i fokus. Meskini avsluttet samtalen med verdige ord:

“En burde ikke forandre seg selv for å tilfredsstille det samfunnet forventer. Det å være seg selv er mer en nok - jenter, dere er flotte som dere er”.

Iman Meskini

Neste United Sisters arrangement er på Forandringshuset Haugesund lørdag 24. februar.  Facebookevent

United Sisters er et nettverk av jenter.

 • Vil du delta i en United Sisters-gruppe?
 • Vil du delta på arrangement i regi av United Sisters?
 • Vil du starte en United Sisters-gruppe der du bor?
 • Vil du bli en United Sisters-leder?

Trykk her.

Vinterferietilbud på Forandringshuset

By | Nasjonalt

Det blir et variert tilbud på Forandringshuset i vinterferien – og vi gleder oss til mange hyggelige opplevelser sammen med alle ungdommene som kommer innom i Haugesund, Bergen og Oslo. Aktivitetene er gratis!

Haugesund uke 7 (12.-17.02)
I Haugesund er vinterferien allerede godt igang. Uken startet med skitur til Sauda, men fortsatt mange forskjellige aktiviteter å delta på. Det blir blant annet sminkekurs, FIFA-turnering, kino og konsert.

Vil du vite mer se Forandringshuset Haugesund sin facebookside, møt opp eller ta kontakt på haugesund@forandringshuset.no

Oslo uke 8 (17.-25.02.)
Vinterferien i Oslo starter allerede med årets første TurnUp lørdag 17. februar. Har du en artist i magen så er dette stedet for å vise deg frem eller kom innom og hør på andre flinke ungdommer.

For de som skal være i Oslo i vinterferien blir det mye spennende som skjer på Forandringshuset Grønland. Søndag lager vi mat sammen med Smaksverkstedet og utover uka blir det streetdance, musikkstudio, kreativt skriveverksted, bowling og filmkveld for å nevne noe.

Har du lyst til å vite mer sjekk ut Forandringshuset Grønland sin facebookside, kom innom eller ta kontakt med oss på gronland@forandringshuset.no

 

Bergen uke 9 (26.02.-04.03.)
Det blir mye aktivitet på Forandringshuset Loddefjord (Elvetun) i vinterferien. Det blir matkurs med Smaksverkstedet, musikkstudio, bowling, skøyting i ishallen, filmkveld og mye mer. I tillegg jobber vi med å få til en utflukt en av dagene.

Følg med på Forandringshuset Loddefjord sin facebookside for oppdatert info eller ta direkte kontakt med loddefjord@gorandringshuset.no

Velkommen!

 

Forandringshusets stab på besøk hos Fryshuset

By | Bergen, Grønland, Haugesund, Loddefjord, Nasjonalt, Ukategorisert

Forandringshusets stab har vokst siden oppstarten i 2016 og i høst inngikk KFUK-KFUM Forandringshuset en partnerskapsavtale med FRYSHUSET i Sverige. Denne uken var for første gang hele staben på besøk hos vår nye partner.

 

Fryshuset i Stockholm er i bydelen Hammarby Sjøstad.

Fryshuset i Stockholm er i bydelen Hammarby Sjøstad.

Tirsdag 6. februar reiste ansatte i Forandringshuset Norge til vår svenske partner Fryshuset og i løpet av to innholdsrike dager fikk vi innblikk i flere spennende konsepter.

Ingvild fra Forandringshuset Lederakademi fikk møte prosjektlederne fra Camp Connect og Mpower, mens resten av oss lot oss imponere av det viktige og imponerende arbeidet som gjøres gjennom Lugna Gatan.

To andre prosjekt, som vi allerede nå ser mange fellestrekk med vårt eget arbeid på Forandringshuset, er Barn till ensamma mammor og Lovely Days, og vi fikk mange nye ideer til hvordan vi kan arbeide videre og nå enda flere barn og unge.

Vi avsluttet besøket med å få et innblikk i effektmåling fra Lena Lago ved Institutet för Sociala Effekter, og ser frem til videre samarbeid for å kunne måle effekt og resultat av Forandringshusets aktiviteter både på kort og lang sikt.

Det var en sliten, men fornøyd gjeng som dro tilbake til Norge onsdag ettermiddag fulle av inntrykk, inspirasjon og iver til å arbeide videre for og med barn og unge.

 

Future Search på Fryshuset Huseby

Future Search på Fryshuset Huseby

«Future Search»

Øivind Mehl Landmark, Ingrid Elise Sigmundstad og Hiwot Hailu ble igjen i Stockholm og deltok torsdag på Fryshusets «Future Search».  På Fryshuset i Huseby var 70 ansatte fra ulike Fryshuset-virksomheter i Sverige og Danmark. Tema var «Fryshuset 2030» og vi arbeidet metodisk gjennom dagen og kom frem til konkrete mål for 2030.

 

 

 

 

Fra venstre: Anna Levin, leder for United Sisters virksomheten i Sverige, Patricia (United Sisters-deltager), Josefina (frivillig) og Ingrid Elise Sigmundstad (Forandringshuset Norge).

Fra venstre: Anna Levin, leder for United Sisters virksomheten i Sverige, Patricia (United Sisters-deltager), Josefina (frivillig) og Ingrid Elise Sigmundstad (Forandringshuset Norge).

United Sisters

United Sisters var det første konseptet Forandringshuset og Fryshuset samarbeidet om. Anna Levin, leder for United Sisters-virksomheten på Fryshuset, har vært med i prosessen på Forandringshuset Grønland fra høsten 2016. Nå er United Sisters Norge i gang med oppstart av gruppeleder-utdanning for unge i Oslo-området i vår, og i Bergen og Haugesund til høsten. Det blir også arrangert United Sisters-arrangement på Forandringshusene i 2018. Torsdag møtte Ingrid Elise (Forandringshuset) kollega Anna Levin sammen med frivillig United Sisters-coach Josefina og Patricia som deltar i United Sisters på Fryshuset. En spennende og inspirerende samtale for alle parter. Vi gleder oss til Anna, Josefina og Patricia kommer til Norge for å møte United Sisters der.

 

 

 

Besøk av barne – og likestillingsministeren på Forandringshuset Grønland

By | Bergen, Grønland, Haugesund, Loddefjord, Nasjonalt

Onsdag hadde Forandringshuset Grønland besøk av Barne -og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland med følge i forbindelse med tildeling av grunnstøtte. Det ble et hyggelig besøk hvor Linda fikk hilse på flere av ungdommene og de frivillige på huset.

Ali og Louiza (deltagere på Forandringshuset Lederakademi), Samira (aktivitetsleder på Street Dance), Edmond og Pelle (musikkstudio) og Rebekka (frivillige og prosjektleder Forandringhuset Scene) og Mikkel (frivillig og prosjektleder for musikkstudio) møtte ministeren sammen med KFUK-KFUMs marked- og kommunikasjonssjef Thea Solstad onsdag 7. februar.

27752359_161586684630495_5830343475811915763_nBarne- og likestillingsministeren fikk hilse på noen av ungdommene og
frivillige som er engasjerte i aktiviteten på huset. Etterpå ble Forandringshusets arbeid presentert og ungdommene fortalte om hva de er engasjert i og hvorfor Forandringshuset er så viktig for dem. Ministeren ble tydelig imponert over bredden av tilbud og aktiviteter. Ikke minst syntes hun det var skikkelig kult å få være med ned i studio og høre på Edmonds selvproduserte musikk!

Takk for besøket!

 

 

 

Ali og Louiza fra Forandringshuset Lederakademi sammen med Linda.

Ali og Louiza fra Forandringshuset Lederakademi sammen med Linda. Foto: BLD.

Edmond viser Linda musikkstudio og egenprodusert musikk. Foto: BLD

Edmond viser Linda musikkstudio og egenprodusert musikk. Foto: BLD