Category

Ukategorisert

5 globale utfordringer som kjønnslikestilling kan hjelpe å løse

By | Ukategorisert

Mitt navn er Kristin Sønnesyn Berg, og jeg er 20 år. For øyeblikket befinner jeg meg i New York på CSW62, FNs årlige kvinnekonferanse. Jeg er her på vegne av Norges KFUK-KFUM og som del av en internasjonal delegasjon fra verdens største kvinnebevegelse, World YWCA. Nå ønsker jeg at vi her i Norge får øynene opp for hvorfor det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter her hjemme og aller mest internasjonalt.

I kampen for kjønnslikestilling er det ofte fokus på hvor viktig det er for kvinner å bli løftet frem av verden. Jeg ønsker å sette fokus på hvor viktig det er for verden å løfte frem kvinner.

For saken er at det er ikke bare kvinner som har utbytte av kjønnslikestilling og det å fremme kvinners rettigheter. Verdens kvinner er en glemt ressurs, og har et enormt ubrukt potensial. Ved å løfte frem kvinner og la dem få være alt det de er, kan vi få store ting til å skje.

1.   Fattigdom

Kvinner er de som er rammes hardest av fattigdom, men paradoksalt nok også de med størst mulighet til å utrydde ekstrem fattigdom. Økonomisk vekst er en forutsetning for å ha ressurser til å løfte mennesker ut av fattigdom, og det å få kvinner i arbeid stimulerer til betydelig økonomisk vekst. Her i Norge lovpriser vi som regel oljen for vår velstand, men kvinner fortjener en god del av æren. I et møte med sivilsamfunnet på CSW62 sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at kvinners deltakelse i arbeidslivet er viktigere for Norges BNP enn oljeinntekter, og Shazia Sarwar har sagt at «uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere.» Globalt sett er 50 % av potensiale som ligger hos kvinner uutnyttet, og en mengde studier viser at man faktisk ikke kan bekjempe ekstrem fattigdom uten å adressere kjønnslikestilling.

2.   Klima

Klimaendringene er i likhet med fattigdom sånn at de som kjenner effektene mest på kroppen er blant dem som best kan hjelpe oss å motvirke dem. Det er fordi 45 % av jordas befolkning bor på landsbygda. I mange slike samfunn, særlig i utviklingsland, ser man at det er kvinnene som er sjef over husholdningen og har ansvar for å ta beslutninger om mat, vann og energikilder. Globalt sett står kvinner faktisk for 80 % av slike forbruksbeslutninger. Og for å få til viktig forandring på bakkenivå, er det nettopp disse beslutningene som må tas med hensyn til miljøet.

Det vil derfor være effektivt å fremme kvinners rolle for å sørge for at utviklingen går i riktig retning, slik at land i utvikling hopper over fossile energikilder og går rett på fornybare. Det vil spare planeten vår for store mengder utslipp og gjøre at tilgang på energi for hele verdens befolkning ikke blir et klimaproblem, men en klimaløsning.

3.   Spredning av HIV/AIDS

Det er over 36 millioner mennesker i verden som lever med HIV/AIDS, og over 35 millioner har dødd som følge av lidelsen. Det er tydelig at ulikhet mellom kjønnene bidrar til spredningen av HIV, og det er også derfor mulig å jobbe mot spredningen ved å arbeide for kjønnslikestilling. Ved å gi kvinner utdanning og informasjon om helse, seksualitet og deres rettigheter, gir vi dem de verktøyene de trenger for å unngå å bli smittet.

4.   Konfliktløsing

I følge FN er gjennomsnittstallet på antall kvinner i fredsforhandlinger på under 10 prosent. Samtidig ser man tydelig gjennom internasjonal erfaring at kvinnelig deltakelse i fredsprosesser gir en bredere forståelse av årsaker til konflikter, og dermed også løsningen. Når kvinner er med, og når fredsavtaler tar hensyn til kjønnsaspektet, er det større sannsynlighet at de fungerer i praksis og er bærekraftige over tid. Derfor jobber blant andre FN for kvinners likestilte deltakelse i konfliktarbeid og fredsprosesser, og anerkjenner det som et viktig moment for å skape langvarig og rettferdig fred.

5.   Ekstremisme og radikalisering

Vi lever i en verden med stadig mer ekstremisme og radikalisering, og de siste årene har man sett en dramatisk økning i antall terroristangrep. I følge en UN Women-rapport, har de som rekrutteres til ekstremistiske grupper gjerne blitt forsømt av foreldrene og samfunnet rundt dem, og de søker tilhørighet og fellesskap hos radikale grupper. Kreftene som kan jobbe mot dette er derfor de som er tett på. Rapporten sier også at kvinner gjerne er de første til å respondere på tegn til radikalisering i nærsamfunnet, og det er derfor viktig å fremme dem i kampen for å forebygge og motvirke spredningen av ekstremistiske ideologier.

Disse ideologiene fremmer dessuten skadelige kjønnsrollemønstre som oppfordrer menn til å kjempe og kvinner til å støtte ved å gifte seg og bære barn. Motsetningen til dette er kjønnslikestilling og kvinners rettigheter, og gjennom å fremheve dette vil vi derfor også kjempe mot ekstremisme og radikalisering.

Med dette ønsker jeg ikke å si at ekstrem fattigdom, global oppvarming, HIV/AIDS, verdens konflikter og ekstremisme er problemer som er enkle å løse. De er komplekse og omfattende, og krever at vi angriper dem fra flere vinkler. Kjønnslikestilling er en av disse vinklene, og bør settes på agendaen. Så hvis ikke debatt om lønnsforhold eller #MeToo-kampanjen har overbevist deg om at kvinnekampen er verdt å kjempe, kan kanskje håpet om en bedre fremtid for jorda vår overtale deg. For om vi skal klare å løse de utfordringene vi står overfor i dag, trenger vi at alle får være med å dra lasset.

 

Kilder:

Spredning av HIV/AIDS:

Ekstremisme og radikalisering

Fattigdom

Konflikter

Klima og matsikkerhet

 

Frivillige søkes til Forandringshuset Haugesund

By | Haugesund, Nasjonalt, Ukategorisert

Forandringshuset Haugesund søker deg som ønsker å være med å bygge opp et kultur- og aktivitetshus for barn og unge. Forandringshuset ligger i Haraldsgaten 70, midt i sentrum av Haugesund. Huset har godt besøkte aktiviteter og middagskafé, men ønsker nå å fylle huset med enda mer aktivitet rettet mot barn, og spesielt ungdom og unge voksne. Forandringshuset søker frivillige med ulik interesse, bakgrunn og engasjement, og som har samme felles mål om å skape en åpen møteplass for alle i Haugesund.

 

Et godt fang å sitte i.

Du kan melde deg som frivillig via oppdrag på frivillig.no HER. 

 

 

 

Foto: Benjamin Backofen

Foto: Benjamin Backofen

Som frivillig får du følgende:

 • Være med på å skape et unikt kultur- og aktivitetshus for barn og unge.
 • Du får bety noe for andre.
 • Du får utfolde deg på en annen måte enn hjemme, på skolen eller jobben.
 • Du får være med i et fellesskap som kjemper for unge menneskers rett til å utvikle seg som hele mennesker
 • Du får være med i fellesskap av frivillige, medlemmer og ansatte på Forandringshuset, men også i et større nasjonalt Forandringshus-nettverk.
 • Du får veiledning og mulighet til å delta på ulike lederprogrammer og opplæring som utvikler deg som person.
 • Du får muligheten til  å påvirke fremtiden til Forandringshuset i Haugesund og i Norge.

 

 

bilder - united sisters-22DSC_2035bb

 

Mot uten grenser

By | Ukategorisert

Mot uten grenser (Speak Truth To Power) er et verdensomspennende kunst- og kulturprogram initiert av Robert F Kennedy Human Rights. Hensikten med programmet er å fremme kunnskap om menneskerettigheter ved å bli bevisst på de kamper som foregår over hele verden. Målet med programmet er å bygge mot hos den enkelte deltager til å stå opp for egne meninger og verdier.

Mot uten grenser ble først lansert av Partnership for Change i Norge med forestillingen, Stemmer fra mørket på Nasjonaltheatret mars 2016. I 2017 tok KFUK-KFUM Forandringshuset over konseptet. Med LNUs støtte har KFUK-KFUM Forandringshuset ved dramapedagog Nina Terese Håland utviklet et materiell til bruk for grupper av ungdom og unge voksne som ønsker å sette fokus på menneskerettigheter og engasjement. Materiellet kan du laste ned gratis på motutengrenser.no Materiellet kan du bruke uten dramapedagogisk bakgrunn, men det er også mulig å booke workshop med dramapedagog av Forandringshuset. Metodehefte er laget med støtte fra LNU, det er også filmen som setter fokus på menneskers engasjement.

Hvorfor drama og teater i møte med menneskerettighetstematikk?

Når en anvender drama og teater i møte med menneskerettighetstematikk åpnes det opp for et erfaringsbasert møte. Deltagerne introduseres for tematikkene ved å bruke sine egne følelser og emosjoner i praksis. Drama er et aktiviserende, erfaringsbasert og opplevelsespreget fag som tilbyr et arbeid til ettertanke og nærvær. Det er nærhet til sanser, emosjoner og følelser som tilbyr en annen form for læring, en læring som kan være et holdningsendrende eller holdningsskapende arbeid for deltagerne.

Foto: Heidi Furre

Workshop

Høsten 2017 har det blitt gjennomført dramaworkshoper om tema sammen med flere grupper ungdom og unge voksne. På workshopene har vi tatt utgangspunkt i tekstene til menneskerettighetsaktivistene på motutengrenser.no, og deltagerne har funnet frem til de tekstene som de interesserer seg mest for. Ungdommene har delt meninger, tanker og personlige historier om temaene som tas opp i tekstene.

 

Foto: Heidi Furre

Forestilling

I arbeid med tekstene ble deltagerne stilt følgende spørsmål:

 • Hva mener du temaet for denne teksten er?
 • Hva traff deg med denne teksten?
 • Hva tenkte du da du leste teksten?
 • Hva handler denne teksten om for deg?
 • Hva ville du ha sagt til personen som har opplevd dette?

Deltagerne skrev deretter dikt, tale eller dagbokside som handlet om de refleksjoner de gjorde seg rundt spørsmålene. Dette arbeidet ble deler av materiellet vi iscenesatte under forestillingen Jeg som forandrer, som ble vist på Forandringshuset Grønland 10.12.2017. Jeg som forandrer handlet om de refleksjoner deltagerne hadde gjort seg underveis i prosessen. De kom frem til tre tematikker de ønsket å lage forestilling om: klima, barn og unges rett til skolegang og inkludering. Den interaktive forestilling kritiserte nordmenns klimaholdninger og miljøutslipp, påpekte viktigheten av skolegang og reflekterte over at vi alle kan gjøre litt mer i hverdagen for å skape en endring.

Mot uten Grenser har engasjert unge mennesker i året som har gått. I 2018 vil vi spre metodemateriellet til grupper i hele Norge samtidig besøke skoleklasser. Vi gleder oss til flere workshops med unge engasjertes tanker og ideer.

Forandringshusets stab på besøk hos Fryshuset

By | Bergen, Grønland, Haugesund, Loddefjord, Nasjonalt, Ukategorisert

Forandringshusets stab har vokst siden oppstarten i 2016 og i høst inngikk KFUK-KFUM Forandringshuset en partnerskapsavtale med FRYSHUSET i Sverige. Denne uken var for første gang hele staben på besøk hos vår nye partner.

 

Fryshuset i Stockholm er i bydelen Hammarby Sjøstad.

Fryshuset i Stockholm er i bydelen Hammarby Sjøstad.

Tirsdag 6. februar reiste ansatte i Forandringshuset Norge til vår svenske partner Fryshuset og i løpet av to innholdsrike dager fikk vi innblikk i flere spennende konsepter.

Ingvild fra Forandringshuset Lederakademi fikk møte prosjektlederne fra Camp Connect og Mpower, mens resten av oss lot oss imponere av det viktige og imponerende arbeidet som gjøres gjennom Lugna Gatan.

To andre prosjekt, som vi allerede nå ser mange fellestrekk med vårt eget arbeid på Forandringshuset, er Barn till ensamma mammor og Lovely Days, og vi fikk mange nye ideer til hvordan vi kan arbeide videre og nå enda flere barn og unge.

Vi avsluttet besøket med å få et innblikk i effektmåling fra Lena Lago ved Institutet för Sociala Effekter, og ser frem til videre samarbeid for å kunne måle effekt og resultat av Forandringshusets aktiviteter både på kort og lang sikt.

Det var en sliten, men fornøyd gjeng som dro tilbake til Norge onsdag ettermiddag fulle av inntrykk, inspirasjon og iver til å arbeide videre for og med barn og unge.

 

Future Search på Fryshuset Huseby

Future Search på Fryshuset Huseby

«Future Search»

Øivind Mehl Landmark, Ingrid Elise Sigmundstad og Hiwot Hailu ble igjen i Stockholm og deltok torsdag på Fryshusets «Future Search».  På Fryshuset i Huseby var 70 ansatte fra ulike Fryshuset-virksomheter i Sverige og Danmark. Tema var «Fryshuset 2030» og vi arbeidet metodisk gjennom dagen og kom frem til konkrete mål for 2030.

 

 

 

 

Fra venstre: Anna Levin, leder for United Sisters virksomheten i Sverige, Patricia (United Sisters-deltager), Josefina (frivillig) og Ingrid Elise Sigmundstad (Forandringshuset Norge).

Fra venstre: Anna Levin, leder for United Sisters virksomheten i Sverige, Patricia (United Sisters-deltager), Josefina (frivillig) og Ingrid Elise Sigmundstad (Forandringshuset Norge).

United Sisters

United Sisters var det første konseptet Forandringshuset og Fryshuset samarbeidet om. Anna Levin, leder for United Sisters-virksomheten på Fryshuset, har vært med i prosessen på Forandringshuset Grønland fra høsten 2016. Nå er United Sisters Norge i gang med oppstart av gruppeleder-utdanning for unge i Oslo-området i vår, og i Bergen og Haugesund til høsten. Det blir også arrangert United Sisters-arrangement på Forandringshusene i 2018. Torsdag møtte Ingrid Elise (Forandringshuset) kollega Anna Levin sammen med frivillig United Sisters-coach Josefina og Patricia som deltar i United Sisters på Fryshuset. En spennende og inspirerende samtale for alle parter. Vi gleder oss til Anna, Josefina og Patricia kommer til Norge for å møte United Sisters der.

 

 

 

Juleverksted

By | Ukategorisert

A person drawing a colorful Santa Claus' face

Et godt juleverksted handler ikke bare om hva vi lager, men også hvor gøy vi har det når vi lager ting. Juleverkstedet vårt passer for alle som ikke kan få nok av gløgg, julegodterier, julemusikk og alle de fine tingene man kan lage på et juleverksted, selvfølgelig!

Vi har juleverksted 28.-29. desember!

Påmelding her!

Matkurs med Smaksverkstedet

By | Ukategorisert

HovedlogoMEDIUM

Er du lei av Grandis og svette skiver?

Vil du lære deg å lage bra mat sammen med venner? Bli med på Smaksverkstedet og lær deg å lage mat uten oppskrift!

 

På Smaksverkstedet kan du være sosial sammen med venner og lage god mat.

Her er det lov å teste, utforske og leke med maten.

 

Hvorfor bli med på Smaksverksted?

Du lærer å lage god og sunn mat, uten oppskrift, og får smake på mat som du kanskje aldri har smakt før. Vi gir deg ny inspirasjon og lærer deg noen gode kokketriks. I tillegg er det sosialt!

 

Vi lager mat fra hele verden, og tester ut ulike retter og smaker.

 

Smaksverkstedet har kurs på Forandringshuset Loddefjord nesten hver eneste søndag, og i vinterferien har vi kurs alle dager utenom onsdag. 

Meld deg på kurs med Smaksverkstedet her!

Elvetun

Foto

By | Ukategorisert

pexels-photo-248519

Bli med på et morsomt kurs i fotografering! Her vil du lære mye om hvordan man kan lage gode bilder og bruke fotografier til å fortelle spennende historier.

Du trenger ingen forkunnskaper for å være med på dette kurset, bare massevis av nysgjerrighet og et ønske om å utfordre din egen kreativitet.

På kurset vil du få innføring i kamera og kamerabruk, digital bildebehandling, og sammen skal alle deltagerne på kurset i løpet av uken lage en liten utstilling.

Kursholder er fotograf Lars Håberg Ottesen. Han har arbeidet både som fotograf og undervist i fotografi.

Foto-workshop skjer 27.-29. desember.

Meld deg på her!

Studio og musikkproduksjon

By | Ukategorisert

mixing-table-mixing-music-musician-159206På Forandringshuset har vi dyktige instruktører med bred kompetanse på musikk. På workshop i vinterferien vil du lære hvordan du lager egne sanger digitalt og lage enkle innspillinger i musikkstudio.

Spiller du et instrument, synger eller rapper? Da kan du komme og prøve deg i studio og få tilbakemelding og rettledning fra våre instruktører.

Workshop i studio og musikkproduksjon skjer alle dager i vinterferien utenom onsdag! Du må ikke melde deg på, her er det bare å dukke opp!

 

Teater / Drama

By | Ukategorisert

Velkommen til Teater – Workshop!

 

Liker du teater? Liker du å uttrykke deg kunstnerisk?

Har du lyst til å lære hvordan du kan gjøre dine ideer om til en forestilling/scenevisning?

Eller er du bare nysgjerrig på hva drama og teater er?

 

Da vil vi gjenre møte deg! Og sammen skal vi utforske hvor morsomt, krevende og spennende teaterarbeid kan være. Du trenger ingen forkunnskaper eller erfaring.

 

I denne Workshopen vil du lære:

– improvisasjon og teatersport

– dramaøvelser og teknikker

– å bruke sceniske virkemidler

– prosessen fra ide til forestilling

 

I løpet av workshop-perioden vil vi lage en visning/forestilling som kan fremføres på slutten av uken.

Meld deg på her!