UNITED SISTERS CAMP

For alle jenter mellom 15 og 21 år.

SOMMERCREW

Sommerjobb for deg mellom 18 og 25 år.

Oslo – Bergen – Haugesund

BERGEN

Aktiviteter – Kulturuke

HAUGESUND

Aktiviteter – Kulturuke – Familieleir

OSLO

Festivalskole – Aktiviteter – Kulturuke

DRAMMEN

Fellesturer til Oslo