Utleie Forandringshuset Grønland

Vi ønsker å fylle Forandringshuset Grønland med aktiviteter for barn og unge. De dagene det ikke er aktivitet er det mulig å leie hos oss. Alle inntektene går til å drifte Forandringshuset Grønland som et kultur- og aktiviteteshus for barn og unge.

Takk for at du leier hos oss og på den måten bidrar til driften av huset. 

1. Gratis lån av lokaler

Er du medlem av huset eller barn/ungdom som bor i Bydel Gamle Oslo får du låne huset gratis til arrangement som halloweenfest, bursdager og lignende.
Organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter og nabolagsinitiativer som ønsker å arrangere aktiviteter og tilbud til beboere i nabolaget får låne lokaler gratis. Tilbudene/aktivitetene må være kostnadsfritt for deltakerne og være innenfor målgruppen barn og unge. Ta kontakt for å høre om ditt prosjekt er innenfor denne gruppen.

 

2. Prosjekt-pris
Går du inn under punkt 1, men har mottatt midler eller har mulighet til å betale noe i leie så ønsker vi å avtale pris ut fra det du har mulighet til å betale.

Eksempel:

  • Kunstnere som har fått støtte til teaterprosjekt for barn og unge. Har blitt tildelt kr. 10 000 i leie av arena for forestillingen. Dette vil mange steder holde til en dag med forestillinger, men i dialog med Forandringshuset finner vi løsninger slik at prosjektet kan nå flest mulig i sin målgruppe.

3. Markedspris

Etasje Rom Størrelse Ledig Leie halv dag (mindre enn 4 timer)  Leie full dag (mer enn 4 timer) lørdag og søndag
1 1 etasje Tirsdag-torsdag kl. 08.00-15.00
Fredager fra kl. 12.00.
Utvalgte helger.
1900 2500
2 Grupperommet Tirsdag-torsdag kl. 08.00-15.00
Utvalgte helger.
1000 1900
2 Scenerommet (ikke inkl. utstyr) Tirsdag-torsdag kl. 08.00-15.00
Utvalgte helger.
1900 2500
Kjeller Bandrom m/bandutstyr Tirsdag-torsdag kl. 08.00-15.00
Utvalgte helger.
1500 2500

Retningslinjer: 

  • Alkohol og rusmidler er ikke tillatt i våre lokaler.
  • Alle arrangement skal være avsluttet innen kl. 23.00.

 

Ønsker du å leie Forandringshuset Grønland. Ta kontakt på booking.gronland@forandringshuset.no