Siden er under utvikling. Oppdateres innen 15. september. Grunnet Covid-19 er det for tiden ikke mulig å leie Forandringshuset Grønland.