Musikk for Alle

”Musikk for alle” er en musikkaktivitet for barn og unge med funksjonshemning. Støttet av Extrastiftelsen og i tett samarbeid med Pedagogisk fagsenter i Bydel Gamle Oslo vil Forandringshuset Grønland gjennomføre en pilot i 2016. Målet for deltakerne er at de skal lære om musikk og oppleve glede og mestring i arbeid med musikken.

Gjennom sang, rytmer, samspill og bevegelse får barna oppleve musikkglede, mestring og et meningsfylt samvær med andre. Barna får komme med sine ulike forutsetninger og ressurser. Aktivitetsleder er musikkterapeut.

Gruppe 1 mandager 16.45-17.30: Barn med alvorlige funksjonsnedsettelser

Gruppe 2 mandager 18.00-18.45: Barn med moderate funksjonsnedsettelser

For mer info eller påmelding, kontakt aktivitetsleder Anna Margareth Breivik