musikk for alle”Musikk for alle” er en musikkaktivitet for barn og unge med funksjonshemning. Støttet av Extrastiftelsen og i tett samarbeid med Pedagogisk fagsenter i Bydel Gamle Oslo vil Forandringshuset Grønland gjennomføre en pilot i 2017. Målet for deltakerne er at de skal lære om musikk og oppleve glede og mestring i arbeid med musikken.

Gjennom sang, rytmer, samspill og bevegelse får barna oppleve musikkglede, mestring og et meningsfylt samvær med andre. Barna får komme med sine ulike forutsetninger og ressurser. Aktivitetsleder er musikkterapeut.

Gruppe 1 mandager 16.45-17.30: Barn med alvorlige funksjonsnedsettelser

Gruppe 2 mandager 18.00-18.45: Barn med moderate funksjonsnedsettelser

For mer info eller påmelding, kontakt aktivitetsleder Anna Margareth Breivik

Les artikkel om «Musikk for alle» i høstferien. 

Foto: Heidi Furre

Foto: Heidi Furre

 

Unknown

Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har 32 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge.

Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping.

Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom ExtraStiftelsen, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.