Forandringshuset søker musikkterapeuter i Oslo!

By | Grønland, Nasjonalt

Musikk for alle startet på Forandringshuset Grønland våren 2017 i samarbeid med pedagogisk fagsenter i bydel Gamle Oslo. Et år senere har 110 barn og unge med utviklingshemming i Oslo Øst tatt del i Musikk for alle i ukentlige aktiviteter og ferietilbud. Tilbakemeldingene fra deltakere, foreldre og samarbeidspartnere tyder på at vi har klart å dekke et behov om meningsfylt aktivitet, med musikkglede og fellesskap i sentrum. Hovedformålet med Musikk for alle er å etablere en fritidsaktivitet for barn og unge med spesielle behov, og denne høsten trenger vi flere musikkterapeuter inn i dette arbeidet.

 

Høsten 2018 har vi tre prosjekt i Oslo og søker musikkterapeuter til disse.

 

 • Organisere og koordinere gruppene, og ha kontakt med foreldre, frivillige og samarbeidspartnere i prosjektet.
 • Utføre aktiviteten «Musikk for alle». Lage og gjennomføre aktiviteten for den gitte målgruppen.
 • Delta på fagsamlinger sammen med Forandringshuset-staben.

 

Er du interessert?

Send en enkel søknad og CV til personal@kfuk-kfum.noinnen mandag 20. august.

Merk mailen med «Musikk for alle». Vi vil innkalle til samtaler fortløpende.

 

Har du spørsmål kontakt følgende:

 • Anna Margareth Breivik, aktivitetsleder Musikk for Alle, +47 957 60 867, anna.margareth.breivik@kfuk-kfum.no.
 • Ingrid Elise Sigmundstad, prosjektkoordinator Forandringshuset Grønland, +47 928 67 305, sigmundstad@kfuk-kfum.no.

 

Prosjektene:

Musikk for alle – Gamle Oslo 1 + 2

Musikkgrupper for barn med spesielle behov/nedsatt funksjonsevne på Forandringshuset Grønland.

 • Dag: Mandag
 • Arbeidstid: 16.00-20.00
 • Målgruppe: Barn rekruttert via pedagogisk fagsenter i bydelen. Deles i to grupper hvorav en er barn med alvorlig funksjonsnedsettelser, og en er barn med moderate funksjonsnedsettelser.
 • Sted: Forandringshuset Grønland

 

Musikk for alle – Gamle Oslo 3 + 4

Musikkverksted for barn og unge med utfordringer knyttet til språk og atferd, alderen 6-14 år. Åpent, men særskilt rekruttering gjennom Fagsenteret og Barnevernet i bydel Gamle Oslo. Ønskelig med kompetanse innen band.

 • Dag: Tirsdag
 • Arbeidstid: kl. 14.00-19.00 (tidspunkt for gruppene er ikke endelig bekreftet)
 • Målgruppe: Unge i alderen 6-14 år rekruttert gjennom Fagsenteret og Barnevernet i bydel Gamle Oslo.
 • Sted: Forandringshuset Grønland

 

Musikk for alle – Nordstrand 1 + 2

Musikkgrupper for barn med spesielle behov/lettere utviklingshemming i bydel Nordstrand.

 • Dag: Onsdag, 10 uker høsten 2018. Oppstart i midten av september.
 • Arbeidstid: kl. 16.30-19.00 (tidspunkt for gruppene er ikke endelig bekreftet)
 • Målgruppe: barn med spesielle behov/lettere utviklingshemming
 • Sted: Knausen Barnehage

Forandringshuset til Holmlia?

By | Nasjonalt

Forandringshuset Norge jobber aktivt, i tett samarbeid med Unge Holmlianere og Tress Asset Management, for å kunne etablere et kutur- og aktivitetshus i Helsehuset ved Holmlia Stasjon.

I løpet av våren 2018 har vi hatt flere møter for å se på ulike muligheter. Håpet er at vi allerede fra høsten 2018, i samarbeid med lokale samarbeidspartnere og Forandringshuset Grønland, kan starte opp med noe aktivitet og enkeltarrangement for ungdom mellom 13 og 26 år på Holmlia. Parallelt med dette vil vi arbeide med å tilrettelegge lokalene til Tress Asset Management i Helsebygget for ønsket aktivitet, rekruttere frivillige og bli bedre kjent med ungdommene og hvilke behov de har og hva de ønsker at Forandringshuset Holmlia skal være.

Jarle Villumstad, Daglig leder i Tress Asset Management synes det er viktig at næringslivet bidrar til en positiv utvikling på Holmlia og de vil tilrettelegge sine lokaler i Helsehuset for et Forandringshus på Holmlia.

– Ungdom trenger et sted å være som er trygt, men som samtidig gir muligheter til å utvikle egne evner og finne sitt engasjement. Hvis Tress kan bidra til et bedre nærmiljø gjennom å tilrettelegge våre lokaler er det fantastisk, sier Villumstad engasjert.

Forandringshuset ønsker å samarbeide med alle gode krefter om å skape et best mulig nærmiljø med gode og utviklende tilbud for ungdom. I tillegg til ulike fritidsaktiviteter ønsker vi at Forandringshuset Holmlia skal være et møtested for lokalt initiativ og vi vil opprette en co-working arena – Holmlia Hub!

Forandringshuset skal være av, med og for ungdom. Et trygt sted hvor ungdom kan oppleve mestring, sosialt fellesskap og bygge tro på egen fremtid. Det er viktig å ikke bare være et oppbevaringssted, men å tilby muligheter til å bryte med eventuell negativ atferd og destruktive miljø. Organisasjonen har en ferdig rigg av ulike konsepter, i nært samarbeid med Fryshuset i Sverige og fra egne erfaringer, blant annet på Grønland.

– Den største oppgaven, i første omgang, er likevel å få på plass de 2,5 millionene som vi trenger årlig for å sikre kontinuerlig drift og kvalitet i det vi gjør. En slik grunnfinansiering vil utløse mye aktivitet og gode krefter, sier Ingrid Elise Sigmundstad fra Forandringshuset. – Målet er å kunne være operativ i 2. etasje i Helsehuset fra januar 2019 med to ansatte, en prosjektkoordinator og en miljøarbeider. Forandringshuset ønsker å ha åpent 5-7 dager i uken og fylle huset med positiv aktivitet, læring og ungt engasjement.

– Bærebjelken i Forandringshusets arbeid er de frivillige, og vi opplever allerede et stort lokalt engasjement i alle aldre her på Holmlia, sier Forandringshusets Ingrid Elise Sigmundstad, som legger til: – Jeg håper at alle som har lyst til å bidra, enten det er med kunnskap, kjærlighet eller penger tar kontakt. Vi har behov for alle.

– Ungdom må få tillit og sammen med dem skal vi legge til rette for at de får trygge møteplasser med meningsfullt innhold. For at prosjektet skal fungere er det viktig å ha lokalmiljøet med i alle ledd, og for at ungdommene skal være med er det viktig med lokal forankring. Unge Holmlianere er de som kjenner området best og har allerede gjort et godt arbeid i å kartlegge unges ideer og ønsker. Med Forandringshuset Holmlia vil Unge Holmlianere få en base hvor de kan fortsette å jobbe for et bedre Holmlia sammen med andre lokale krefter, sier Sigmundstad.

Samir og Celestyna fra Unge Holmlianere ønsker at det skal skje positive ting på Holmlia, og at det skal være ungdommene selv som bestemmer.

– Vi har allerede hatt folkemøte og samlet ungdom for å mobilisere til engasjement for Holmlia, og det er så utrolig mye vi kan få til bare vi har et sted hvor vi kan gjøre våre ting, sier Celestyna.

– Forandringshuset Norge har mye bra aktivitet av, for og med ungdom, og gir oss samtidig mulighet til å drive med våre aktiviteter. Vi håper noen ser at vi trenger et slikt sted å være og engasjere oss, avslutter Samir.

 For spørsmål eller mer informasjon rundt planene ta gjerne kontakt med Ingrid Elise Sigmundstad på sigmundstad@kfuk-kfum.no eller på mobil 928 67 305.

 

 

 

Ny låt fra Big G og Fiix

By | Grønland

Skrevet av Knut Natskår Svihus. 

Med singelen «Talk» på trappene er gutta Filip Nicolas Bjerkem – Fiix, og Gaetan Bozeri Nkee – Big G klare for å engasjere lytterne sine. 

 Gaetan forteller at singelen vil være toneangivende for de kommende singlene fra dem. «I singelen er det en storebror som forteller lillebroren sin at han må ta seg sammen og gjøre det bedre.», supplerer Filip. Det er en selvsikker Gaetan som legger til at: «Temaet er å få frem at ‘vi er de beste’.». Samtidig som guttene er selvsikre på sin egen musikk ligger det også en underliggende kritikk mot det de oppfatter som en selvmotsigelse i musikkmiljøet. «Det er for mye musikk hvor det rappes om et image det ikke leves opp til.», forklarer Filip.

MOT STRØMMEN

Idealene til Fiix og Big G er fra en tid hvor lyrikken sto langt sterkere i hiphop enn det de mener den gjør i dag. «I dag rappes det om gull, diamanter, og bitches også funker det. Folk liker det, men vi ønsker å vise at det kan være mer meningsfulle temaer å rappe om og levere gode bars.», sier Filip. De mener derimot ikke at alt er håpløst i norsk hiphop. Gaetan mener at musikken ikke bare er «trash», men at det er mye interessant eksperimentell hiphop som lages. På spørsmål om går mot strømmen svarer Filip: «Tanken vår er ikke bevisst på å gå mot strømmen. Vi vil lage musikk slik vi digger den, men det er tydeligvis ganske motstrøms likevel. Samtidig har hiphop alltid vært motstrømsjangeren i musikkverdenen.»

FANTASTISK PUBLIKUM PÅ TURN UP 

I anledning intervjuet sitter vi på scenen til Forandringshuset Grønland hvor det månedlige arrangementet Turn Up finner sted. Gutta har deltatt her 5 ganger tidligere og mener det er et veldig godt konsept for ungdom og unge voksne. «Grunnen til at vi har vært med på Turn Up så mange ganger er fordi vi ser en mulighet for å touche et nytt publikum.», forteller Gaetan. Filip følger opp med å si: «Vi får en helt egen kontakt med ungdommene på Forandringshuset Grønland og for dem kan vi være det vi manglet selv, en form for mentor eller forbilde.». Filip trekker også frem kvaliteten med at aktiviteten på Forandringshuset er rusfritt: «Det er fett å komme en plass hvor det er helt rusfritt fordi ungdommene er med på musikken med en helt annen oppmerksomhet og innlevelse enn på en vanlig konsertscene.».

MER MUSIKK UTOVER ÅRET 

Gutta trekker spesielt frem ungdommene som henger på Forandringshuset som målgruppe for musikken deres. Gaetan håper de klarer å provosere med musikken sin og på spørsmålet om målgruppe kommer en kjapp replikk fra Filip: «Alle som føler seg truffet!». Denne singelen er ikke det eneste Big G og Fiix vil lansere i år. Selv om de er ganske hemmelighetsfulle forteller de at det vil komme en del mer.

Denne artikkelen ble først publisert på www.kfuk-kfum.no.

Vi søker miljøarbeider (100%) til Forandringshuset Grønland

By | Bergen, Grønland, Haugesund, Nasjonalt

 (100% fra august ut februar, med mulighet for forlengelse)

Forandringshuset Grønland vokser i innhold og antall ungdom som bruker tilbudet. Vi søker en person med god erfaring fra arbeid med ungdom. Miljøarbeideren ved Forandringshuset Grønland skal være tilstede på huset når det er åpent, følge opp frivillige og brukere av huset.

 

KFUK-KFUM Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM. Forandringshusets viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Forandringshuset vil aktivt dra veksel på at vi er en del av en verdensomspennende bevegelse som kjemper for barn, unge og kvinners rett til å leve verdige liv som hele mennesker.

I tråd med Forandringshuset oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillig medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

OM PROSJEKTET:

Forandringshuset arbeider med forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Med behovsrettede konsepter svarer vi på barn og unges behov her og nå. Vi rekrutterer barn og unge til aktiviteter som inkluderer og gir mulighet til aktiv deltagelse på fritidsarenaen og i samfunnet. Konseptet har effekt i seg selv, men effekten øker og vi lykkes når barn og unge, gjennom målrettede aktiviteter blir inkludert og blir aktive samfunnsdeltagere.

Målet er å skape en mangfoldig kultur- og aktivitetsarena for ungdom i Oslo, med fokus på ungdom i Bydel Gamle Oslo.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Rekruttering og oppfølging av frivillige
 • Være de frivilliges kontaktperson på huset.
 • Særlig fokus på oppfølging av ungdommer.
 • Rekrutteringsarbeid på skoler og ute i felt.
 • Sosiale medier og informasjonsarbeid.
 • Oppfølging av rutiner og systemer på huset.

DU HAR:

 • Erfaring innen fagområdet.
 • Engasjement for, og erfaring med, arbeid for ungdom.
 • Evne til å samarbeide og inspirere.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

VI TILBYR:

 • En stilling hvor du er med på skape et nytt og spennende aktivitetstilbud.
 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, ideologi og verdier. Politiattest vil bli etterspurt. Søker må ta høyde for at deler av arbeidet vil foregå på kveldstid og i helger. Vi oppfordrer særlig menn til å søke.

 

 

Ta gjerne kontakt med Ingrid Elise Sigmundstad (Forandringshuset Grønland) på telefon 928 67 305 eller mail sigmundstad@kfuk-kfum.no for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 03. juni

 

Forandringshuset Loddefjord søker SommerCrew 2018

By | Bergen, Loddefjord

Forandringshuset søker etter to personer for å etablere et SommerCrew som skal arrangere ferieaktiviteter for ungdom i Loddefjord. Aktivitetene vil i hovedsak foregå på Forandringshuset Loddefjord/Elvetun ungdomshus. Arbeidet vil foregå i uke 25, 27 og 28, på dagtid og kveldstid. Søkere til jobben må derfor være tilgjengelig i hele dette tidsrommet for å kunne søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta på forkurs (uke 25)
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter sammen med øvrig stab og frivillige på Forandringshuset.
 • Rekruttering og informasjonsarbeid
 • Sosiale medier
 • Innkjøp av utstyr og andre praktiske oppgaver

Søker må:

 • Være mellom 18 og 25 år
 • Være bosatt i Bergen kommune
 • Være sosial og like å bli kjent med nye mennesker
 • Være engasjert og ha gode samarbeidsevner

Forandringshusets viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre. Forandringshuset Loddefjord retter seg mot barn og unge i alderen 13-26 år. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM.

Tidligere arbeidserfaring er ikke et krav. For hjelp til å skrive søknadstekst eller øve til intervju kan du ta kontakt med blant annet Jobbsøkerhjelpen (http://www.jobbsokerhjelpen.no) eller Jobbx (http://www.jobbx.no)

Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og tariffavtale.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med koordinator for ferie- og helgetilbud Dorthe Westgaard på tlf: 95 55 87 08 eller e-mail: dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no.

Søknad må sendes innen 1. juni 2018 til dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no.

Forandringshuset Haugesund søker SommerCrew 2018

By | Haugesund

Utlysning – SommerCrew 2018

Forandringshuset søker etter fem personer for å etablere et SommerCrew som skal arrangere ferieaktiviteter for ungdom i Haugesund. Aktivitetene vil i hovedsak foregå på Forandringshuset Haugesund. Arbeidet vil foregå i uke 27, 28 og 29, på dagtid og kveldstid. Søkere til jobben må derfor være tilgjengelig i hele dette tidsrommet for å kunne søke.


Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgå ledertrening
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • Rekruttering og informasjonsarbeid
 • Sosiale medier
 • Innkjøp av utstyr

Søker må: 

 • Være mellom 18 og 25 år
 • Være bosatt i Haugesund
 • Være sosial og like å bli kjent med nye mennesker
 • Være engasjert og ha gode samarbeidsevner

Forandringshusets viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre. Forandringshuset Grønland retter seg mot barn og unge i alderen 13-26 år. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM.

Tidligere arbeidserfaring er ikke et krav. Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og tariffavtale. Har du noen spørsmål? Ta kontakt med prosjekt koordinator for Forandringshuset Haugesund på tlf: 47794912 eller e-mail: hiwot.hailu@kfuk-kfum.no.

Søknad må sendes innen 1 juni 2018 til hiwot.hailu@kfuk-kfum.no

 

Forandringshuset Grønland søker SommerCrew 2018

By | Grønland

Forandringshuset søker etter personer for å etablere et SommerCrew som skal arrangere ferieaktiviteter for ungdom i Oslo. Aktivitetene vil i hovedsak foregå på Forandringshuset Grønland. Arbeidet vil foregå i uke 26, 27 og 28, på dagtid og kveldstid. Søkere til jobben må derfor være tilgjengelig i hele dette tidsrommet for å kunne søke.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomgå ledertrening
 • Planlegging og gjennomføring av aktiviteter
 • Rekruttering og informasjonsarbeid
 • Sosiale medier
 • Innkjøp av utstyr

Søker må: 

 • Være mellom 18 og 25 år
 • Fortrinnsvis være bosatt i Bydel Gamle Oslo
 • Være sosial og like å bli kjent med nye mennesker
 • Være engasjert og ha gode samarbeidsevner

Forandringshusets viktigste oppgave er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre. Forandringshuset Grønland retter seg mot barn og unge i alderen 13-26 år. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM.

Tidligere arbeidserfaring er ikke et krav. For hjelp til å skrive søknadstekst eller øve til intervju kan du ta kontakt med blant annet Jobbsøkerhjelpen (http://www.jobbsokerhjelpen.no), Jobbx (http://www.jobbx.no) eller stikke innom Aktivitetshuset K1 på torsdager mellom kl. 15.00 og 20.00.

Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og tariffavtale.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med koordinator for ferie- og helgetilbud Dorthe Westgaard på tlf: 95 55 87 08 eller e-mail: dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no.

Søknad må sendes innen 1 juni 2018 til dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no.

5 globale utfordringer som kjønnslikestilling kan hjelpe å løse

By | Ukategorisert

Mitt navn er Kristin Sønnesyn Berg, og jeg er 20 år. For øyeblikket befinner jeg meg i New York på CSW62, FNs årlige kvinnekonferanse. Jeg er her på vegne av Norges KFUK-KFUM og som del av en internasjonal delegasjon fra verdens største kvinnebevegelse, World YWCA. Nå ønsker jeg at vi her i Norge får øynene opp for hvorfor det er viktig å kjempe for kvinners rettigheter her hjemme og aller mest internasjonalt.

I kampen for kjønnslikestilling er det ofte fokus på hvor viktig det er for kvinner å bli løftet frem av verden. Jeg ønsker å sette fokus på hvor viktig det er for verden å løfte frem kvinner.

For saken er at det er ikke bare kvinner som har utbytte av kjønnslikestilling og det å fremme kvinners rettigheter. Verdens kvinner er en glemt ressurs, og har et enormt ubrukt potensial. Ved å løfte frem kvinner og la dem få være alt det de er, kan vi få store ting til å skje.

1.   Fattigdom

Kvinner er de som er rammes hardest av fattigdom, men paradoksalt nok også de med størst mulighet til å utrydde ekstrem fattigdom. Økonomisk vekst er en forutsetning for å ha ressurser til å løfte mennesker ut av fattigdom, og det å få kvinner i arbeid stimulerer til betydelig økonomisk vekst. Her i Norge lovpriser vi som regel oljen for vår velstand, men kvinner fortjener en god del av æren. I et møte med sivilsamfunnet på CSW62 sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at kvinners deltakelse i arbeidslivet er viktigere for Norges BNP enn oljeinntekter, og Shazia Sarwar har sagt at «uten kvinner i arbeid hadde Norge vært 3300 milliarder kroner fattigere.» Globalt sett er 50 % av potensiale som ligger hos kvinner uutnyttet, og en mengde studier viser at man faktisk ikke kan bekjempe ekstrem fattigdom uten å adressere kjønnslikestilling.

2.   Klima

Klimaendringene er i likhet med fattigdom sånn at de som kjenner effektene mest på kroppen er blant dem som best kan hjelpe oss å motvirke dem. Det er fordi 45 % av jordas befolkning bor på landsbygda. I mange slike samfunn, særlig i utviklingsland, ser man at det er kvinnene som er sjef over husholdningen og har ansvar for å ta beslutninger om mat, vann og energikilder. Globalt sett står kvinner faktisk for 80 % av slike forbruksbeslutninger. Og for å få til viktig forandring på bakkenivå, er det nettopp disse beslutningene som må tas med hensyn til miljøet.

Det vil derfor være effektivt å fremme kvinners rolle for å sørge for at utviklingen går i riktig retning, slik at land i utvikling hopper over fossile energikilder og går rett på fornybare. Det vil spare planeten vår for store mengder utslipp og gjøre at tilgang på energi for hele verdens befolkning ikke blir et klimaproblem, men en klimaløsning.

3.   Spredning av HIV/AIDS

Det er over 36 millioner mennesker i verden som lever med HIV/AIDS, og over 35 millioner har dødd som følge av lidelsen. Det er tydelig at ulikhet mellom kjønnene bidrar til spredningen av HIV, og det er også derfor mulig å jobbe mot spredningen ved å arbeide for kjønnslikestilling. Ved å gi kvinner utdanning og informasjon om helse, seksualitet og deres rettigheter, gir vi dem de verktøyene de trenger for å unngå å bli smittet.

4.   Konfliktløsing

I følge FN er gjennomsnittstallet på antall kvinner i fredsforhandlinger på under 10 prosent. Samtidig ser man tydelig gjennom internasjonal erfaring at kvinnelig deltakelse i fredsprosesser gir en bredere forståelse av årsaker til konflikter, og dermed også løsningen. Når kvinner er med, og når fredsavtaler tar hensyn til kjønnsaspektet, er det større sannsynlighet at de fungerer i praksis og er bærekraftige over tid. Derfor jobber blant andre FN for kvinners likestilte deltakelse i konfliktarbeid og fredsprosesser, og anerkjenner det som et viktig moment for å skape langvarig og rettferdig fred.

5.   Ekstremisme og radikalisering

Vi lever i en verden med stadig mer ekstremisme og radikalisering, og de siste årene har man sett en dramatisk økning i antall terroristangrep. I følge en UN Women-rapport, har de som rekrutteres til ekstremistiske grupper gjerne blitt forsømt av foreldrene og samfunnet rundt dem, og de søker tilhørighet og fellesskap hos radikale grupper. Kreftene som kan jobbe mot dette er derfor de som er tett på. Rapporten sier også at kvinner gjerne er de første til å respondere på tegn til radikalisering i nærsamfunnet, og det er derfor viktig å fremme dem i kampen for å forebygge og motvirke spredningen av ekstremistiske ideologier.

Disse ideologiene fremmer dessuten skadelige kjønnsrollemønstre som oppfordrer menn til å kjempe og kvinner til å støtte ved å gifte seg og bære barn. Motsetningen til dette er kjønnslikestilling og kvinners rettigheter, og gjennom å fremheve dette vil vi derfor også kjempe mot ekstremisme og radikalisering.

Med dette ønsker jeg ikke å si at ekstrem fattigdom, global oppvarming, HIV/AIDS, verdens konflikter og ekstremisme er problemer som er enkle å løse. De er komplekse og omfattende, og krever at vi angriper dem fra flere vinkler. Kjønnslikestilling er en av disse vinklene, og bør settes på agendaen. Så hvis ikke debatt om lønnsforhold eller #MeToo-kampanjen har overbevist deg om at kvinnekampen er verdt å kjempe, kan kanskje håpet om en bedre fremtid for jorda vår overtale deg. For om vi skal klare å løse de utfordringene vi står overfor i dag, trenger vi at alle får være med å dra lasset.

 

Kilder:

Spredning av HIV/AIDS:

Ekstremisme og radikalisering

Fattigdom

Konflikter

Klima og matsikkerhet

 

Hei fra selve New York!

By | Nasjonalt

Klokken er 13:54 her i New York, og i skrivende stund sitter jeg i FN bygget. Det er helt uvirkelig å stå opp til “NY luft og omgivelser” hver dag; tettpakket trafikk, Starbucks overalt og amerikansk dialekten har nesten blitt for vanlig nå.

Tekst: Sara Barzinje

IMG_4965

Åpningssermonien til CSW 12. mars. Foto: KFUK-KFUM Global

I dag er det vår sjette dag på CSW 62. For de av dere som vil vite mer om hva CSW er, så kan dere lese artikkelen her som er skrevet av Kristin Sønnesyn Berg som også er en av de frivillige som reiser. Riktignok er det intensive dager, men det er så lærerikt. Det er mange eventer å velge mellom, både side events som er i FN bygget, og parallell events som er utenfor FN, og alle tar opp svært belysende temaer.
I dag har jeg blant annet vært på paneldebatt med iranske delegasjonen om hvordan man kan forsterke rurale kvinner i deres områder. Det var en utrolig interessant event. Paneldeltakerne var dominerende av kvinner, og de fortalte hvor oppegående iranske kvinner faktisk er i Iran. De fortalte også at det media fronter er totalt propaganda, iranske kvinner har de siste femten årene hatt en betydelig fremgang i forfatter- og kunstverden og flere tar høyere utdanning.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje på YWCA-mottagels. Foto: KFUK-KFUM Global.

Våre 4 frivillige f.v. Elise Håland Knutsen, Kristin Sønnesyn Berg , Mari Kirsti Kaaen, og Sara Barzinje på YWCA-mottagels. Foto: KFUK-KFUM Global.

YWCA

Når det er sagt så må jeg kommentere fellesskapet som eksisterer i YWCA. Den første kvelden deltok vi på en åpningsseremoni med YWCA. Her var det både unge og eldre kvinner over hele verden som deltok med taler som inspirerte høyt. Videre har vi hatt middag og workshop som har vært utrolig koselig. Det er fascinerende å se så mange kvinner på et og samme sted for ett formål; styrke kvinners posisjon i deres område.

Det er virkelig oppsiktsvekkende å være her – hver stemme er like viktige, og sammen er vi sterkest!

IMG_4988

Om CSW og KFUK-KFUM:
Skrevet av delegat Kristin Sønnesyn Berg

Hvert år arrangeres FNs kvinnekommisjon, eller CSW. CSW står for Commission on the Status of Women, og en årlig konferanse som holdes for å fremme kvinners rettigheter og dokumentere kvinners virkelighet rundt om i verden. Den er med å bestemme globale standarder på kjønnslikestilling, stiller krav til medlemsstatene i FN, og setter likestilling på dagsorden i sammenheng med andre viktige saker som krig og konflikt, klima, fattigdom og andre globale utfordringer.

På konferansen deltar medlemsstater, FN-organer og NGOs, eller Non-Governmental-Organizations – ikke-statlige organisasjoner som KFUK-KFUM. De formelle forhandlingene gjøres av medlemslandene, og deltakerne fra sivilsamfunnet er der på et vis som en vaktbikkje, for å sørge for at landene tar sin del av ansvaret og gjør det vi forventer av dem. I tillegg til forhandlingene, er det mange side events på konferansen, som vil si foredrag, konserter, paneldebatter osv. av og for ikke-statlige organisasjoner.

KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM sender delegater til denne konferansen som en del av den internasjonale YWCA-delegasjonen. World YWCA, som vi er en del av, er verdens største kvinneorganisasjon, og delegasjonen er på over 120 delegater og har dermed stor slagkraft. Fra Norge reiser Sunniva Håberg (ansatt) og Elise Håland Knutsen og Mari-Kirsti Kaaen fra KFUK-KFUM Global og Sara Barzinje og Kristin Sønnesyn Berg fra Norges KFUK-KFUM som alle fire søkte om å være delegat. Har du lyst å være delegat en gang – følg med!