Om Forandringshuset

Forandringshuset

Forandringshuset er et nytt programkonsept utviklet av KFUK-KFUM. Forandringshusets viktigste oppgaver er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å bli bekreftet, hørt og utfordret slike at de tør være seg selv og har mot til å stå opp for andre.

Visjon

Forandringshuset gir rom for barn og unge menneskers liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!

Verdier

Åpen: Forandringshuset er åpent for alle som vil delta uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Modig: Vi står opp mot urett og kjemper for at barn og ungdom skal bli sett hørt, lokalt og globalt. Vi jobber for at unges ideer, behov, tro og drømmer skal tas på alvor i samfunnet. Vi lytter til barn og unges behov og Forandringshuset er kontinuerlig i endring for å svare på disse behovene.

Utviklende: Forandringshuset gir unge mennesker mulighet til å utfolde seg og utvikle sine evner og talenter. Vi gir unge tro på seg selv og verktøy til å påvirke egne framtidsutsikter. Vi ser muligheter der andre ser problemer.

Rettferdig: Vi mener alle mennesker er skapt med lik verdi og kjemper for alle menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset kjemper for en mer rettferdig verden, i det små og i det store.

Trygg: Forandringshuset skaper trygge fellesskap hvor barn og unge blir bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør å være seg selv og stå opp for andre. Innenfor trygge rammer får unge i stor grad for å skape aktivitetene de selv vil delta på. Voksne er først og fremst tilstede som støttespillere, tilretteleggere og veiledere.

Målgruppe

Forandringshuset retter seg mot barn og unge i alderen 0-26 år. Aktivitetene på Forandringshuset skal gjenspeile primærmålgruppens behov. Lokalt vil man kunne satse på én eller flere primærmålgrupper avhengig av hvilken aktivitet man starter opp med:

Primærmålgrupper:

  • Barn og familier: 0-12  år + foreldre
  • Ungdom: 13-18 år
  • Unge voksne: 19-26 år

Sekundærmålgruppe:

  • Unge Voksne og Voksne over 26 år, disse ønsker vi først og fremst å rekruttere som frivillige medarbeidere.

Samarbeid

Forandringshuset ønsker å samarbeide med alle gode krefter som vil gi barn og unge mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi samarbeider med enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv, kommune, fylke og stat.

Norges KFUK-KFUM

kfukkfum

Forandringshuset eies og drives av KFUK-KFUM. KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med ca. 20.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. KFUK-KFUM er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA. KFUK-KFUM mener at menneskeverdet er uavhengig av kjønn, seksuell identitet, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi kjemper derfor for at alle mennesker skal ha ulike muligheter til å utfolde seg og utvikle sine evner og egenskaper.

Som en del av KFUK-KFUM har Forandringshuset forankring i KFUK-KFUMs formål:

«Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt».

I tråd med Forandringshuset oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillig medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

Forandringshuset vi aktivt dra veksel på at vi er en del av en verdensomspennende bevegelse som kjemper for barn, ung og kvinners rett til å leve verdige liv som hele mennesker.

Forandringshuset svarer på KFUK-KFUMs langtidsstrategi frem mot 2025.

Ansatte

Forandringshuset Norge

Øivind Mehl Landmark

Prosjektkoordinator Forandringshuset

+47 414 00 720

oml@kfuk-kfum.no

 

Forandringshuset Grønland

Ingrid Elise Sigmundstad

Prosjektkoordinator Forandringshuset Grønland

+47 928 67 305

sigmundstad@kfuk-kfum.no

Dorthe Westgaard

Koordinator for ferie- og helgetilbud

+47 955 58 708

dorthe.westgaard@kfuk-kfum.no

  • Aktivitetsledere Grønland

Musikk for Alle: Anna Margareth Breivik, anna.margareth.breivik@kfuk-kfum.no

Youth Empowerment Studio: Mikkel Nyrup Hjelmeland

Frivilligsjef: Dorthe Westgaard

 

Forandringshuset Haugesund

Hiwot Hailu

Prosjektkoordinator Forandringshuset Haugesund

+47 47794912

hiwot.hailu@kfuk-kfum.no

 

Forandringshuset Loddefjord

Lars Håberg Ottesen

Prosjektmedarbeider

+47 950 84 688

lars.haberg.ottesen@kfuk-kfum.no

 

Er du interessert i å starte opp et Forandringshus i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med prosjektkoordinator for Forandringshuset i Norge: Øivind Mehl Landmark.