Forandringshuset Scene

Gael fremfører sin nye låt på Forandringshuset Grønland. Foto: Benjamin Bachofen

Gael fremfører sin nye låt på Forandringshuset Grønland. Foto: Benjamin Bachofen.

På Forandringshuset Scene kan unge mennesker vise frem sine egne ideer for venner og publikum. Både anerkjente og nyetablerte kunstnere inviteres til å ha prosjekter sammen med barn og unge. Scenen er en rusfri arena og skal inneholde et bredt tilbud for barn og unge. Tilbudet vil gjenspeile den lokale befolkningen gjennom ulike sjangre og uttrykksformer.

  • Åpen scene
  • Teknikk-gruppe
  • Konserter
  • Tilrettelegging for at kunstnere kan utvikle sine prosjekter i samarbeid med barn og unge.
  • Gratis forestillinger til barnehager og skole.
  • Forandringshuset Debattscene