Støtt oss

Støtt oss banner-utentekst

Forandringshuset bygger åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset retter seg mot alle barn og unge uavhengig av kjønn-, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Forandringshuset har et særlig fokus på å inkludere unge mennesker som av ulike grunner opplever utenforskap. Vi tror at alle kan lykkes og fortjener en ny sjanse.

Vil du være med å gi barn og unge muligheter? For å skape varig endring i unge menneskers liv kreves det et forebyggende og langsiktig arbeid. Gjennom å engasjere deg i Forandringshuset hjelper du barn og unge i Norge til å selv være med på å bygge sin egen fremtid.

Button3

 

Andre måte å støtte på:
VIPPS: valgfritt beløp til #137037
KONTO: 3000 17 08100
(Husk å merke innbetaling med hva gaven gjelder)
FAKTURA: kontakt@forandringshuset.no

Gaven vil bli prioritert på best mulig måte, i arbeidet for dem som trenger det mest. Ønsker du at din gave skal gå til et spesifikt prosjekt eller sted – merk din gave med navn på prosjekt (f.eks. United Sisters) eller Forandringshus (f.eks. Grønland)

Har du spørsmål send en mail til janne.gjerset@kfuk-kfum.no

Du kan også engasjere deg i Forandringshuset gjennom å: