Youth Empowerment Studio

yes1

Youth Empowerment Studios (YES)- henvender seg til ungdom som av ulike grunner ikke benytter seg av etablerte kulturskoletilbud, og som ikke kjenner seg igjen i tradisjonelle musikkuttrykk. Prosjektet vil gi et tilbud til unge som har identitet og eierskap i nyere digitale uttrykksformer.

 

 

YesStudio1Prosjektet bidrar til å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og for ungdom i regi av organisasjonen. Prosjektet skal legge til rette for at ungdom skal utvikle og utarbeide sitt eget musikalske uttrykk. Vi gjennomfører aktiviteter som låtskriving, innspilling, produsering og konsertfremføring hvor deltakerne tar aktiv del i både planleggings- og gjennomføringsprosessen. Prosjektet tar de unges kulturuttrykk på alvor hvor vi som organisasjon tilbyr rammene ved å gi tilgang på lydstudio med godt utstyr og kompetent veiledning. I denne prosessen er et av hovedformålene med dette forprosjekt å utforske hvordan vi kan legge til rette for best mulig inkludering og utvikling for ungdommene.

 

YE-Studio finnes følgende steder:

Forandringshuset Grønland

  • Onsdager kl. 19 – 21.00.
  • Kontaktperson: Mikkel Nyrup Hjelmeland