Hopp over navigasjon

Aktiv fritid & kultur

Fritidsaktiviteter - arena for mestring og fellesskap

Unge mennesker trenger arenaer hvor de kan uttrykke seg, oppleve mestring og fellesskap - og ha det gøy! Forskning viser at ungdom som deltar på fritidsaktiviteter har bedre psykisk helse. I møte med andre kan man finne sin identitet og styrke egen livskvalitet. Kulturopplevelser har samtidig en viktig rolle i dagens folkehelsearbeid, og alt dette får du på Forandringshuset. En møteplass som Forandringshuset er også en viktig arena for sosialisering og læring og bidrar til å styrke mestringsfølelsen blant ungdom.

Forandringshusets Ferie- og fritidstilbud

Forandringshuset Ferie- og Fritidstilbud er et tilbud for barn og unge i Norge som de er med på å forme og skape selv. Gjennom å tilby et godt og variert tilbud hvor deltakerne selv er med på å utforme og gi innhold til aktivitetene, arbeider vi hele tiden med å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov og ønsker. Forandringshuset tilbyr aktivitet i alle skoleferier, en rekke helger og ukedager på alle våre lokasjoner. Det blir særlig gjennomført mye aktivitet i løpet av feriene, og hovedtrekkene er gruppeaktiviteter som workshops, idrettsturneringer, utflukter, dagcamper- og overnattingsturer.

Innholdet i våre aktivitetstilbud varierer noe fra sted til sted, men felles for alle tilbud er at: 

 • de bidrar til å sikre ung medvirkning, utgangspunktet for arbeidet vårt er spørsmålet, først hvem, så hva?
 • vi tilbyr attraktive aktiviteter som er tilgjengelig for alle, uansett økonomi, kultur, tro eller nasjonalitet 
 • alle våre aktiviteter er lavterskel og gratis. Der det er behov for utstyr sørger vi for at dette finnes og at det kommuniseres ut til målgruppen at deltakelse er mulig uten å investere i utstyr.
 • vi tilbyr åpne, trygge og rusfrie arrangementer for å inkludere alle barn og unge som ønsker å delta 
 • våre deltakere skal gjenspeile mangfoldet i lokalmiljøet 
 • våre tilbud skal bidra til at barn og unge skal ha muligheter for mestring og utvikling gjennom deltakelse i våre aktiviteter 
 • vi har samarbeid og dialog med andre aktører på barne- og ungdomsfeltet for å sikre at vi svarer opp faktiske aktivitetsbehov blant barn og unge istedenfor å konkurrere med andre gode tilbud til målgruppen i lokalmiljøet 


Eksempel på aktivitet:

 • åpent hus i ferier og helger 
 • alternativ julefeiring og feiring av andre høytider 
 • United Sisters aktiviteter som jentegrupper, ulike arrangement, utflukter og camper (les mer om United Sisters her - lenke til United Sisters side)? 
 • United Brothers/guttegrupper, aktivitetstilbud for gutter og menn
 • overnattingsturer i ferier og helger
 • dagsturer og utflukter
 • Mpower ledertreningskurs 
 • Kulturopplevelser, konserter og kurs/opplæring i arrangementproduksjon
 • kunst og kreative workshops 


Målgruppe: 

 • alle barn og unge fra 0 - 26 år som tilhører et av våre lokale Forandringshus

Aktivitetstilbud og nyheter lokalt: 

Instagramkontoer