Hopp over navigasjon
19.08.2022 19.august 2022 01.01.2023 01.januar 2023

United Sisters Drammen

 

Et tilbud for jenter og ikke-binære fra 13-21 år. Vi har blant annet jentegrupper, Sisternights og arrangerer Jentivalen - en festival for kun jenter og ikke-binære

Bli med i United Sisters fellesskapet. Her gjør vi hyggelige aktiviteter sammen og blir kjent med andre ungdommer. Vi samarbeider tett med Sisterhood v/Drammen Sanitetsforening om tilbudene. Her er en oversikt over hva som skjer med United Sisters


Sisternights

1 dag i mnd. arrangerer vi Sisternight i samarbeid med Sisterhood. Det er ulik aktivitet fra gang til gang. Det kan f.eks. være filmkveld eller utflukter som bowling. Følg med på vår Instagram for hva som skjer.


United sisters gruppe på fjell annenhver fredag

I oddetallsuker er det åpent på Fjell. Det er alltid matservering og ulike aktiviteter som brettspill, pærling, baking eller annet jentene har lyst til. Det blir disse datoene:

16. september

23. september

14. oktober

28. oktober

11. november

25. november

9. desember

Mer info kommer.


Jentivalen 2022

Jentivalen 2022 blir 19. november fra kl 16-20. Mer info kommer!

Faktaboks
  • Startdato: 19.august 2022
  • Sluttdato: 01.januar 2023
  • Arrangør: Forandringshuset Drammen
  • Lenker:
    Connect 365