Hopp over navigasjon
05.09.2022 05.september 2022 05.09.2022 05.september 2022

UngDebatt: Multikulturell identitet

Ungdom
Unge Voksne
 

Forandringshuset Stavanger i samarbeid med Stiftelsen RKF og Sølvberget arrangerer UngDebatt med tema multikulturell identitet. UngDebatt er en arena som gir ungdom og unge voksne mulighet til å uttrykke sitt engasjement og sine meninger. Målet med UngDebatt er å åpne det demokratiske rommet for mennesker som opplever at demokrati, politikk og den generelle samfunnsdebatten er utilgjengelig for dem. Vi får besøk av Leoul Mekonen fra RKF for å snakke om krysskulturell oppvekst og styrken av multikulturell identitet. Stiftelsen Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende arbeid (RKF) er dannet med et formål til å fremme en vellykket integrering av innvandrere i det norske samfunnet gjennom kultursensitivitet forebyggende arbeid på grasrot. Dette arrangementet støttes av midler fra BUFDIR For påmelding bruk link: https://connect365.kfuk-kfum.no/event-new-participant?Event-ID=35129

Faktaboks
  • Startdato: 05.september 2022
  • Sluttdato: 05.september 2022
  • Sted: Sølvberget Stavanger
  • Kontakt: Miriam
  • Arrangør: Forandringshuset Stavanger
  • Lenker:
    Connect 365
    Facebook