Hopp over navigasjon

Inkludering og samfunnsengasjement

På Forandringshuset bygger vi relasjoner mellom unge mennesker og tar utgangspunkt i deres engasjement og skaper åpne fellesskap der unge høres, inkluderes og utvikles. Forandringshuset fokuserer tematisk spesielt på følgende utfordringer: Press på identitet, mental/sosial/fysisk helse, sosial eksklusjon, urettferdig globalisering og religiøs polarisering.

Målet er å skape et sted hvor barn og unge kan møtes og bli kjent med hverandre på tvers av alder, etnisitet, religion og sosial status. Et sted man kan prate om og bli utfordret på egne meninger, lære om mangfoldet i vårt samfunn og ta opp både vanskelig og hverdagslig tematikk.


United sisters

United Sisters er et nettverk av, for og med jenter og ikke-binære, hvor man blir kjent med hverandre på tvers av alder, etnisitet, religion og sosial status. I United Sisters kan man prate om og bli utfordret på egne meninger, og ta opp vanskelig og hverdagslig tematikk rundt blant annet ung virkelighet, identitet og samfunnsengasjement. Vær deg selv. Stå opp for andre.


prosjekt nettverk

Prosjekt Nettverk er et sosialt fellesskap for ungdom og unge voksne i regi av Forandringshuset som av ulike grunner opplever utenforskap. Deltakerne selv bestemmer hvilke aktiviteter vi gjør sammen. Vi har ekspertgrupper på hver lokasjon som også planlegger og gjennomfører aktivitetene sammen med ansatte. Målet er å skape en trygg, sosial arena som bidrar til at deltakerne kan bygge det sosiale nettverket som er en forutsetning for å integreres i samfunnet. 


sammen for norge

Sammen for Norge er et kurs for ungdom og unge voksne mellom 16 og 25 år som ønsker å bli bedre kjent med de ulike kulturene og religionene som er med og farger samfunnet vårt. Målet er å bygge bro mellom ulike kulturer og religioner for å motvirke fremmedfiendtlighet, rasisme og ekstremisme.