Hopp over navigasjon

Avhopperprogram

Forandringshuset etablerer i 2022 et nasjonalt senter for avhoppervirksomhet i Norge. Dette gjør vi i tett samarbeid med offentlige aktører og vår partnerorganisasjon i Sverige, Fryshuset,som har mer enn 20 års erfaring på feltet og som anses å være en ledende aktør i Europa.

               

Bakgrunn

Forandringshuset har gjennom sitt arbeid kontakt med en rekke unge mennesker som har begynt på en kriminell løpebane. Flere av disse er tilknyttet ulike gjengmiljøer. Det å kunne tilby støtte og gi verktøy til de av disse ungdommene som er motivert for å skape en positiv endring i sitt liv, er utgangspunktet for at Forandringshuset har tatt initiativ til etablering av avhoppervirksomhet i Norge. 


Helhetlig tilbud

Det finnes flere ulike tilbud i det norske samfunnet i dag som kan hjelpe ungdom ut av destruktive miljøer, men det oppleves av mange som fragmentert. Det finnes ingen helhetlig løsning som hjelper motiverte enkeltindivider til å bryte med slike miljøer. Vi tror at vi som frivillig organisasjon kan ha en viktig rolle her, ikke minst med tanke på tillit. Vi skal være det helhetlige tilbudet. I tillegg til ansatte med med akademisk bakgrunn og lang erfaring innen behandlingsarbeid og sosialt myndighetsarbeid, har vi ansatte som selv har erfaring fra den kriminelle verden, såkalte “credible messengers”. Dette er en av flere suksessfaktorer i vårt program. 


Mål

Å tilby et helhetlig tilbud/program som fungerer og gir en vei ut av kriminalitet og destruktive miljøer for en marginalisert gruppe som ikke opplever reell hjelp og støtte til å bryte ut. Vi skal jobbe tett sammen med offentlige myndigheter på tvers av etater og departementer for å etablere et bærekraftig program.


Målgruppe

Den primære målgruppen for avhopperprogrammet er personer som selv ønsker å forlate destruktive maktstrukturer og miljøer. Personen er vanligvis mellom 18 og 45 år, men det er ingen eksakt aldersgrense her. 

Den sekundære målgruppen er pårørende. Å hjelpe de pårørende til å forstå mekanismene i miljøet klienten kommer fra. Det innebærer å avlaste dem og snakke om hva som for eksempel kan fungere bedre eller verre i tilnærmingen. Den sekundære målgruppen inkluderer også fagpersoner og støttespillere rundt personen som trenger råd og veiledning.


For mer informasjon

Ta kontakt med 

avhopper@forandringshuset.no