Hopp over navigasjon

Bli frivillig

Forandringshuset søker engasjerte frivillige som ønsker å gi rom for barn og unges engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden! 

I Forandringshuset bidrar frivillige i alt fra å være ledere for  ungdomsgrupper, som trygge ledere på turer, i styrearbeid, på kjøkkenet, i dugnadsarbeid, som mentor eller som show-ansvarlig på festivaler. Vi trenger frivillige til både korte og mindre oppgaver og mer langstrakte engasjement.


Som frivillig får du blant annet oppleve dette:

  • Være med på å skape et unikt kultur- og aktivitetshus for barn og unge.
  • Du får bety noe for noen som trenger deg.
  • Du får utfolde deg på en annen måte enn hjemme, på skolen eller jobben.
  • Du får være med i et fellesskap som kjemper for unge menneskers rett til å utvikle og engasjere seg
  • Du får være med i fellesskap av frivillige, medlemmer og ansatte på Forandringshuset, men også i et større nasjonalt Forandringshus-nettverk.
  • Du får veiledning og mulighet til å delta på ulike lederprogrammer og opplæring som utvikler deg som person.
  • Du får muligheten til  å påvirke fremtiden til Forandringshuset.


Meld din interesse her:

Når Forandringshuset trenger frivillige til spesifikke oppdrag legges det ut på ungfritid.no