Hopp over navigasjon

Bli samarbeidspartner eller sponsor

Forandringshuset ønsker å samarbeide med alle gode krefter som vil gi barn og unge mulighet til å engasjere seg og nå sine drømmer.  Vi samarbeider med enkeltpersoner, organisasjoner, næringsliv, kommune, fylke og stat. Å investere i barn og unge betyr å investere i en bedre fremtid.

Stadig flere bedrifter har fokus på samfunnsansvar som en viktig del av sitt arbeid. Forandringshuset har mange spennende prosjekter og vi vil gjerne samarbeide med dere!

Som bedrift kan du få en unik mulighet til å “eie” et av våre prosjekter og både bidra og dra nytte av samarbeidet. Vi kan tilby reklameplass, omtale i ulike medier, vi kan holde foredrag for deres ansatte og være med å skape samhold i bedriften. 

Støtte fra bedrifter kan være alt fra sponsing av et spesielt prosjekt til at de ansatte starter et kollektivt “fadderskap” for Forandringshuset. Eksempler på aktuelle samarbeidsområder;

  • Demokratiopplæring
  • Ledertrening
  • Hindre utenforskap
  • E-sport og gaming
  • Avhopperprogram for ungdom i kriminelle miljøer
  • Musikk, dans, kultur
  • Ungdom i jobb
  • United sisters
  • ferietilbud
  • Deltakerfondet - for de som av økonomiske årsaker ikke kan være med

Din bedrift får skattefradrag for sine gaver til Forandringshuset.

Ta kontakt med Innsamlingskoordinator Janne Gjerset på 95 74 77 64 eller janne.gjerset@kfuk-kfum.no for en prat om hvordan din bedrift kan samarbeide med Forandringshuset.


Våre samarbeidspartnere:


Fryshuset ble grunnlagt i 1984, og har mer enn 30 års erfaring og kunnskap med å arbeide for og med unge, og anses som ledende i Europa på barne-og ungdomsarbeid. Partnerskapet med Forandringshuset innebærer at Fryshusets erfaring og kunnskap kan overføres og tilpasses norske forhold. Vi tror på å samle gode krefter til det beste for barn og unge. VI deler et felles verdigrunnlag. Unges utfordringer i Sverige og Norge er i stor grad de samme, og vi er trygge på at vi i samarbeid kan finne nye og gode løsninger som svarer på unges behov.

Les mer om Fryshuset her


Kirkens bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i byer og steder over hele Norge. Kirkens Bymisjons visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Deres oppdrag er å avdekke, lindre og forandre. Forandringshuset og Kirkens Bymisjon samarbeider blant annet om å åpne Forandringshuset Holmlia.

Les mer om Kirkens Bymisjon her

 

Forandringshuset Norge har mange flotte støttespillere, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sammen gjør vi verden til et bedre sted!
Takk til alle som er med og bidrar til å skape gode opplevelser, mestring og nye muligheter for barn og ungdom!