Hopp over navigasjon

Ferietilbud


Ferie - og aktivitetstilbud

Forandringshuset tilbyr åpne og trygge aktivitetstilbud for barn og unge i helger og i skolens ferier. Vi skaper minner for livet!

Forandringshuset arbeider for at barn og unge skal få gode ferie- og helgetilbud der de får oppleve fellesskap, finne sitt engasjement og sin flokk. Målet er å skape gode ferieminner og felles møteplasser med mulighet til å delta, engasjere seg i ulike aktiviteter og utvikle ferdigheter. Aktivitetene skal gi deltakerne en opplevelse av mestring. Møteplassen skal også bygge broer til aktiviteter i ukedagene både på Forandringshuset og til andre tilbud i nærmiljøet.

Alle barn og ungdom trenger å ha det gøy sammen med andre. Å ha det gøy innebærer ikke først og fremst å bli underholdt, men å være sammen med venner i et trygt fellesskap, få prøve seg, tørre være seg selv og oppleve å bli sett og hørt. 

På Forandringshuset kan barn og ungdom engasjere seg i aktiviteter innen musikk, dans, teater, friluftsliv, sport, spill og lek m.m. Vi tilbyr blant annet kulturskoleopplæring og en rusfri scene for unge kulturutøvere. Aktiviteter blir til i samarbeid med og på initiativ fra deltakerne. Forandringshuset arrangerer også en rekke turer, leirer og festivaler lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Forandringshuset har som mål at barn og ungdom skal være med på å skape og forme sine egne aktiviteter, finne sitt engasjement og kunne utvikle seg i fellesskap med andre barn og unge.