Hopp over navigasjon

Frivillighet
Frivillighet i Forandringshuset

Forandringshuset ønsker å tilby frivillige muligheten til å gi rom for barn og unges engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!

 Vi ønsker et mangfold av frivillige på Forandringshuset. Frivillighet er bærebjelken i alt vårt arbeid. Alle som vil bli frivillige på Forandringshuset ønskes velkommen, men det stilles også noen krav. Forandringshusets frivillige har som hovedoppgave å være tilstede og bidra til et mangfoldig fritidstilbud. Vi arbeider helsefremmende og tar utgangspunkt i potensialet hos menneske og fokuserer på ressursene hos hver enkelt. De frivillige er best på å møte våre deltagere med empati, medfølelse, nysgjerrighet og glede. Følelsen av sammenheng er viktig for at et menneske skal utvikles og ha det bra. Når individet opplever sin tilværelse som forståelig, håndterbar og meningsfull styrker dette oss i å finne ut hvem vi er og tørre å være oss selv. 

Det å bare være er en metode i seg selv. Det handler ofte om å prestere og det å være god nok i samfunnet i dag. Derfor fokuserer vi på det å bare være og utforske seg selv, våre relasjoner og alt verden har å tilby. Gjennom aktiv tilstedeværelse lærer vi om oss selv og utvikler vår selvfølelse. Dette gjelder både de frivillige, og de som deltar på Forandringshuset.

Forandringshuset skal være en møteplass hvor unge møtes på tvers av de grupperingene de i utgangspunktet føler sterkest tilhørighet til. Vi jobber kontinuerlig for å skape et mangfoldig fellesskap med stor takhøyde for ulike meninger og uttrykk, og erfarer at dette bidrar til å redusere fremmedfrykt og polarisering.

Vi søker etter frivillige som: 

 • er mellom 20 og 35 år
 • kan fremvise gyldig politiattest, uten vandel
 • er personlig egnet, og kan stille deg bak  Forandringshusets verdigrunnlag
 • er trygge og stabile rollemodeller som trives i samspill med ungdommer
 • er villige til å forplikte seg over tid
 • er villige til å lære og møte nye utfordringer

Hva vi forventer av deg som frivillig: 

 • Vi forventer at du møter til oppsatt tid, og bidrar til kontinuitet i aktivitetstilbudet. 
 • God kommunikasjon med unge og ansatte i form av å sende/svare på SMS og anrop.
 • At du setter primærmålgruppen og deres medvirkning i fokus.

Hva kan du som frivillig forvente av oss?

 • Du blir tatt godt hånd om av staben i Forandringshuset
 • Du får tilgang til mat og drikke ved Forandringshuset
 • Du får relevant opplæring for tilbudet du bidrar på
 • Du får delta i kurs i ulike fagfelt og områder innen Forandringshusets brede portefølje, kanskje også relevant for din jobb eller ditt studie
 • Du får attest og referanser
 • Du får tilgang til et sosialt nettverk og kompetansebygging sammen med andre frivillige, også på tvers av andre tilbud i Forandringshuset

Vil DU bli frivillig hos oss?

Klikk på lenkene under for å finne aktive oppdrag på ett- eller flere av våre Forandringshus: 

Finner du ingen aktive oppdrag på frivillig.no, ta gjerne kontakt med våre ansatte i et Forandringshus nær deg og spør om det er mulig å bidra/bli frivillig her: 

Kontaktinfo - Forandringshusene