Hopp over navigasjon

Ledertrening

FORANDRINGSHUSETs LEDERTRENING

Vi kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi tror at unge mennesker kan være tydelige og troverdige ledere og talspersoner. Gjennom vår lederutvikling blir du rustet til å bygge og lede åpne og trygge fellesskap der unge mennesker får delta og har innflytelse. Du får utforske din identitet, bygge kunnskap og øve på ferdigheter. Og du blir en del av et stort lederfellesskap som jobber under mottoet Vær deg selv. Stå opp for andre.


MPOWER

Mpower står for Empowerment, men M’en står også for mangfoldsledelse og unges egen motor i drivkraft og engasjement. Programmet er utviklet i Forandringshuset Norge fra 2017 med blikk til våre partnere i Fryshuset sitt program med samme navn og KFUK-KFUMs eget Ledere i vekst Basic. Programmet består av tre hovedelementer; tre kurshelger, mentor og ulønnet praksis. Helg 1 Mpower Me: Vi bygger vårt viktigste redskap, oss selv. (Moduler: Identitet; relasjon; kultur og historie). Helg 2 Mpower Leadership: Vi tar eierskap til vår medvirkning, påvirkning og lederskap – hvor og hvordan skal vi bruke det? (Moduler: Ledelse og organisasjon; kommunikasjon og prosjektledelse) Helg 3 Mpower Community: Vi inntar roller som ledere i våre omgivelser. Vi kjenner godt til ungdomsmiljøene og hva som skjer. Vi er klare for å bruke vår rolle og gi andre ungdommer sjanse til medvirkning. (Moduler: Ung helse; samfunnsengasjement og frivillighet; Praksisoppgave)

I tillegg til faglig kursing vil deltakerne få tildelt hver sin unike mentor som vil i løpet av kursperioden. Mentorene samles først til en egen samling og får tildelt hver sin deltaker. Mentor og kursdeltaker møtes til minst 3 samtaler à 1 time parallelt med kursopplegget. Målet med det er at mentor er med på å jobbe videre med utviklingen og nye målsettinger framover for den enkelte. Hver deltaker vil også få, i samråd med kursholder, en ulønnet lokal praksisoppgave i en frivillig rolle i sitt Forandringshus.


AMBASSADØR

Vi ønsker å løfte fram unge talspersoner for reell medvirkning og tilgang til arenaer hvor beslutninger tas. Ambassadørene er et nettverk av unge, engasjerte mennesker som ønsker å representere organisasjonen (eller deler av den) og delta aktivt i medvirkningsprosesser.


LEAD

En lederskapskonferanse og nettverk av, for og med unge ledere på tvers av sektorer. Vi ønsker å samle, støtte og styrke unge ledere til å finne bærekraftige løsninger sammen


UNITED SISTERS LEDERKURS

Kurs i gruppedynamikk og normkritisk metode. 


FRIVILLIG KURS

Forandringshuset ønsker å utarbeide ulike kurs-moduler for frivillige. 


CHANGE

CHANGE er et utvekslingsprogram i regi av KFUK-KFUM Norge. I programmet fokuserer vi på hvordan unge mennesker kan delta og påvirke i sine lokalsamfunn.  KFUK-KFUM har drevet med utveksling siden 1996, tidligere under prosjektnavnet Communication for Change. Vi jobber tett sammen med våre partnerorganisasjoner i Sør-Afrika og Tanzania innen hovedtemaene utenforskap, kjønnsrettferdighet og entreprenørskap. 


KONTAKT OSS FOR KURS

Vil du ha mer informasjon om våre ulike kurs og ledertreningsprogram eller ønsker du hjelp til et spesialtilpasset opplegg for din bedrift, organisasjon, idrettslag eller skole ta gjerne kontakt med programutvikler for ledertrening i Forandringshuset Norge; Ingvild Storvoll på e-post ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no