Hopp over navigasjon

Din stemme bestemmer

Alle unges stemmer er like viktige.

I KFUK-KFUM jobber det mange voksne som ønsker å skape det best mulige tilbudet for unge. I Forandringshuset skal så mange som mulig bli inkludert i et fellesskap som både er utviklende og engasjerende for ungdom. Dette klarer ikke de voksne uten at de unge selv er med og bestemmer.

KFUK-KFUM jobber for at flere unge skal påvirke og endre samfunnet. Endring skjer primært gjennom demokratiske prosesser ved at vi løfter meninger og utfordringer inn i en offentlig debatt. For at vi skal bli best mulig i stand til å gjøre dette trenger vi også å legge til rette for reell påvirkning og endringer internt. 

demokrati i KFUK-KFUM Forandringshuset

Vi har i løpet av 2022 fått støtte fra K-stud til å ta medlemsdemokrati på alvor og gjennomarbeidet og godkjent et eget sett av vedtekter for vår livssynsåpne arena i KFUK-KFUM Norge. Det gjør at vi i overgangen fra 2022 til 2023 vil alle våre Forandringshus etablerer en tydelig demokratisk struktur. I praksis betyr det at vi i større grad har fokus på medlemskap - som er naturlig for oss som er del av en medlemsorganisasjon. Medlemskap i KFUK-KFUM Forandringshuset koster 50,- kroner i året og dette gir tilgang til å være med på eventer, organiserte fritidsaktiviteter, konserter og reiser. Ved å være medlem får man også rettigheter knyttet til å kunne påvirke sitt Forandringshus lokalt OG hele organisasjonen vi er en del av.

For å kunne lytte til hva medlemmene ønsker har frivillige organisasjoner årsmøter. Alle som er medlemmer i KFUK-KFUM Forandringshuset kan stemme ved årsmøtene våre, være med å velge et eget medlemsstyre og selv stille til valg. Årsmøtet blir holdt en gang i året og alle medlemmer i KFUK-KFUM Forandringshuset kan delta. Her vil alle, ikke bare det valgte styret, bestemme hvilke saker sitt lokale hus skal jobbe med i året som kommer. 


Medlemsstyre

Hvert hus blir en enhet i KFUK-KFUM Norge, som velger sitt ungdomsstyre. Medlemsstyret får også en opplæring i hvilke oppgaver som ligger til rollene, et eget budsjett og ulike muligheter for å være ambassadør for Forandringshuset lokalt, nasjonalt og globalt.  Det skal skje i overgangen januar og februar på alle våre hus. Medlemsstyrets oppgaver er å:

 • Sette mål for enheten i en form for årsplan, og påvirke hvilke aktiviteter som foregår på møteplassen (og i samarbeid med eller i tilknytning til).
 • Jevnlig rådføre husets ledelse på målgruppens interesser og bidra til årsmelding.
 • Gi innspill til målformuleringer og strategiarbeid til virksomheten eller organisasjonen på vegne av enheten.
 • Forvalte gruppens frifondmidler i henhold til gitte kriterier.
 • Setter også dato for, inviterer til og legger frem saker på årsmøtet.


Landsmøtet 

I 2023 skal Landsmøtet være i Stavanger 28.-30.april. Vi ønsker å invitere alle som blir valgt inn i medlemsstyrene til alle våre Forandringshus som er over 15 år. De ansatte vil organisere reise og opphold og husene lokalt skal dekke kostnadene med dette. 

Som medlem kan man også reise som delegat på KFUK-KFUM sitt landsmøte. Et landsmøte, eller generalforsamling, er et møte som samler alle medlemmer fra hele landet hvor man setter mål for neste 2-årsperiode, prioriterer budsjett, satsinger/prosjekter og strategi for årene fremover. I tillegg velges et styre for hele organisasjonen bestående av medlemmer og unge stemmer. Landsmøtet i KFUK-KFUM holdes annethvert år og hvor man er med og bestemmer hva som er de viktigste sakene for KFUK-KFUM Norge.MODELL FOR ORGANISASJONSDEMOKRATIET I KFUK-KFUM FORANDRINGSHUSETMODELL FOR ORGANISASJONSDEMOKRATIET I KFUK-KFUM FORANDRINGSHUSETVi inviterer deg

Vi inviterer derfor alle dere som ønsker å være med å bestemme og lage gode rammer for at våre åpne møteplasser er inkluderende og inviterer til ulike fellesskap.


Vi søker

 • Ungdom mellom 15-26 som
 • Kjenner sin egen hverdag og unges virkelighet lokalt
 • Ønsker at Forandringshuset på best mulig måte skal være en organisasjon for ungdommer
 • Synes det er viktig å skape gode arenaer og trygge fellesskap for ungdom 

kfuk-kfum forandringshuset tilbyr:

 • Medlemsskap i verden største barne og ungdomsorganisasjon og verdens største kvinneorganisasjon (YMCA og YWCA)
 • Opplæring i demokratiske prosesser
 • Mulighet til å være med og forme en organisasjon som endres raskt, sette mål og strategi
 • Ulike oppgaver/reiser på oppdrag for Forandringshuset