Hopp over navigasjon

Avslutning på Mpower lederutviklingsprogram

I løpet av våren 2022 har over 50 unge mennesker deltatt på Mpower lederutviklingsprogram. Det har vært deltakere fra nesten alle av våre Forandringshus over hele landet, samt en gruppe fra Ung Drivkraft i Nord. 


Tekst: Ingvild Storvoll


Eget lederutviklingsprogram

Mpower står for Empowerment, men M’en står også for mangfoldsledelse og unges egen motor i drivkraft og engasjement. Programmet er utviklet i Forandringshuset Norge fra 2017 med blikk til våre partnere i Fryshuset sitt program med samme navn og KFUK-KFUMs eget Ledere i vekst Basic. 

Lederutviklingsfestival

Sammen arrangerte Forandringshuset Lederakademi en felles avslutning nasjonalt på Strandheim Leirsted i slutten av mai. Samlingen var for alle i hele landet som har gått på Mpower i vår.  Det var en samling satt sammen av seminarer og workshops i samarbeid med ulike prosjekter og samarbeidspartnere som deltakerne kunne ha konkret overføringsverdi og ta med seg hjem. Et viktig mål for helgen var også nettverksbygging over sosiale aktiviteter; Noen trosset regnet for å sjekke badetemperaturen, andre fikk en gøy og slitsom runde med boblefotball.


Bredde i deltakelse

Til sammen er 10 ulike kommuner som har vært representert i vårens kull hvor det er cirka halvt om halvt med steder hvor vi har forandringshus og kommuner vi samarbeider med om dette prosjektet. Ung Drivkraft i Nord er et samarbeid vi har hatt gjennom de tre siste årene sammen med Nordavind Utvikling AS, som også var deltakende på denne samlingen. Forandringshuset Lederakademi har levert kompetanse til tre gjennomføringer av kull i 10 kommuner i Midt-Troms og Sør-Troms. Sammen skaper vi også gode arenaer for medvirkning og lokal samfunnsutvikling hvor tidligere, nåværende og kommende (?) deltakere i lederutviklingsprogrammet er fremtredende. 


Fortsettelsen

Årlig gjennomfører mellom 50 og 100 deltakere hele Mpower lederutviklingsprogram. De er og blir viktige bidragsytere til å skape gode fellesskap og forme våre møteplasser i Forandringshuset eller i lokalsamfunnet hvor de bor. Hvert halvår starter nye kull av Mpower ved våre forandringshus, og i tillegg er en del av skoler eller kommuner vi samarbeider med. Kjenner du noen som kunne hatt glede av å bli med eller ønsker selv å delta, følg med på våre nettsider og vår instagram.