Hopp over navigasjon

Ja til reell medvirkning

reell medvirkning er ikke kakepynt, det skal høres, sees og føles

For å løfte fram unge stemmer må vi både styrke unges tro på seg selv, jobbe med budskap og verktøy for å kunne formidle disse. I tillegg må vi invitere unge mennesker til de arenaene hvor posisjoner møtes, nettverk skapes, samtaler starter og beslutninger tas. Vi var tilstede under Arendalsuka 2022. 


Tekst: Ingvild Storvoll
Alle foto: Marianne H. Brekken


Norges største demokratiske møteplass, også omtalt som demokratiets dansegulv, finner sted hvert år i Arendal i uke 33, men det er flere som ikke er invitert på festen. I forkant av årets Arendalsuke adresserte vi i Forandringshuset nettopp dette i en kronikk i Aftenposten og har fått gehør. Vi ble invitert på MedieScenen til Agderposten for å debattere dette, vi er omtalt i flere runder i Agderposten. Vi ønsket med dette å annonsere at unge faktisk er en nødvendig del av samtaler om fremtidige løsninger - som majoriteten av ukens dialoger, seminarer og debatter handlet om.

Det ønsket vi å sette på agendaen. For det første med å invitere til vårt Ambassadørprogram. Her kan unge stemmer få prepping og forberedelse for å være med å forme vår deltakelse på Arendalsuka. For det andre med å invitere til et arrangement med nettopp reell medvirkning som tittel og tema. 

bilde av kvinne og mann under panelsamtale

“Hvordan legge til rette for reell medvirkning?” ble et arrangement hvor medvirkning og unge stemmer kom til syne som den røde tråden gjennom det hele; fra planlegging, på scenen og gjennom metodiske grep. Arrangementet ble arrangert som en UngDebatt hvor unge ambassadører ledet oss gjennom en annen måte å få innspill og debattere på ved Ibrahim Javed fra Forandringshuset Holmlia.  

"Det er selvsagt relevant! Det er jo vi unge som skal sitte på stolen som ledere om bare noen få år og derfor bør vi være med på Arendalsuka for å lære mer om hvordan systemet fungerer" 
- Ibrahim Javed

Målet var et annerledes arrangement som både de fremmøtte og inviterte paneldeltakere ville kunne skille fra de mer like debattene som ellers foregår i løpet av uken.  Og det klarte vi!

Arrangementet var et samarbeid KFUK-KFUM Forandringshuset inviterte til og heldigvis ville både ALLE MED/NDFU, Ungdom og Fritid, Ung Drivkraft i Nord, Nordavind Utvikling AS og Redd Barna være med. Vi takker Stortingsrepresentant Ragnhild Hartviksen fra Barne og familiekomiteen (Ap), Fylkespolitiker i Agder, Kristin Ljosland (Sp) og styreleder i LNU Margrete Bjørge Katanasho for gode refleksjoner og samtaler om tematikken.

bilde av gruppearbeid utendørs

vi tar med oss dette fra arrangementet

  • Barn og unge har rett til å bli hørt og tatt på alvor. Det ivaretas både gjennom FNs Barnekonvensjon, Plan- og bygningsloven og Kommuneloven. Der må vi voksne være flinkere å legge til rette for at det faktisk skjer og at innspillene blir tatt med videre i beslutninger. 
  • Vi voksne må tydeliggjøre hvilket påvirkningsrom som finnes. Det er ikke alltid slik at unges stemmer veier tyngst eller at tidspunktet i en saksgang er like formbar. Her må man være klar på hva man inviterer til slik at det ikke bare skaper et alibi for at unge hadde sjansen til å bli med. Reell medvirkning er ikke kakepynt, det skal både høres, ses og føles. Man må være i stand til å overgi noe makt og kontroll for å invitere til at unge skal få prege beslutningsprosessen.
  • Reell medvirkning skjer sammen og på tvers. I vårt samfunn i dag er vi mye mer sammen med egen aldersgruppe enn bare for få år siden. Det er vanskelig å utvikle nye tanker, utfordre til andre måter, utvide perspektiver eller skape nye nytt om man primært kommuniserer kun med de man er lik. Dette gjelder ikke bare variasjon i alder, men ulike mangfoldsfaktorer. Det er også slik at flere råd og utvalg som skal representere de unge i en kommune eller innenfor en interesse mangler en bredde i representasjon - og hvem sin sak løftes da fram.
  • Vi trenger å gjøre et løft på kunnskap og verktøy for voksne som jobber med og for ungdom. Dette har vi i KFUK-KFUM Forandringshuset tatt initiativ til, sammen med Nordavind Utvikling AS, å gjøre noe med. Det vil lanseres en digitalt ressursweb på www.ungmedvirkning.no på Dyrøyseminaret 20.september 2022 sammen med Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Dette vil være en dynamisk plattform for verktøy, metoder og gode eksempler på medvirkning i praksis. Følg med!