Hopp over navigasjon

Jentesatsning

Jentesatsning er et samarbeidsprosjekt mellom Tøyen Akademiet og Forandringshuset Grønland som består av en gruppe unge kvinner som brenner for inkludering og er dedikerte til å skape et tilbud drevet av jenter, for jenter. 


Jentesatsning skal fungere som en plattform hvor jenter hever stemmen og deltar på åpne møteplasser på tvers av alder, kultur og miljø. Mestring og tilhørighet er viktig for alle, og at unge jenter får en plattform for akkurat dette er drivkraften i prosjektet vårt. Vi tar unge jenters stemmer på alvor og lever og ånder for at jentene kan få kunnskap og muligheten til å skape et tilbud på deres premisser! 

Gruppen vår fungerer som brobygger og støttespiller for fritidsarenaer og jenter i bydelen vår. Gjennom kartlegging av bydelens tilbud for jenter og mobilisering av samarbeidspartnere, skal vi legge til rette for samskaping av nye møteplasser som fremmer god fysisk og psykisk helse. Vi er radikale på samarbeid og ung medvirkning. Gjennom å utvikle nye ledertalenter skal vi skape rom for et nyskapende fellesskap hvor jentene bygger opp et likeverdig samfunn! 

Målet vårt i 2023 er å etablere et aktivitetstilbud hvor tilhørighet, mestring og myndiggjøring er drivkraften. I tillegg til å være lavterskel-tilbud og fremme aktiviteter skal våre møteplasser tilrettelegge for skreddersydde ledertreningskurs. Visjonen er å skape et felleskap av unge ledertalenter i aldersgruppen 15+ som kan bidra med synliggjøring av prosjektet videre.


Jentesatsning logo. 

Har du lyst til å påvirke og/eller engasjere deg i vår grasrotbevegelse drevet av jenter for jenter? 

Bli med på kick-off-festen vår den 03.03 på Gamle Munch kl 17-20! QR-kode jentesatsningScan denne QR-koden.