Hopp over navigasjon

KvinneCrew - et springbrett ut i arbeidslivet

I Haugesund får kvinner med flyktningbakgrunn en ny start 

KvinneCrew er et samarbeid mellom Forandringshuset Haugesund og Flyktningtjenesten i Haugesund kommune. Prosjektet er ikke bare en jobbmulighet, men en døråpner til en lysere fremtid for kvinner med flyktningstatus.


Gjennom opplæring i cafédrift får åtte damer arbeidstrening og relevant praksis. Målet er at deltakerne på sikt skal få kompetanse innen restaurant og matfag og senere kunne ta lignende jobber.  


Videoen er laget av Kai Melkevik

Maria Christiane Øvergaard er prosjektleder, og med sin støtte og veiledning blir "KvinneCrew" mer enn et prosjekt. Det virker som et springbrettet mange flyktningkvinner i Haugesund trenger for å nå drømmen om fast arbeid.

- Jeg håper vi kan skille oss litt ut fra andre caféer med enkel og god mat og uten at det koster skjorta å spise her. Maten er basert på oppskriftene fra deltakernes hukommelse, og vi hjelper dem med å få skrevet dem ned, forklarer prosjektleder Maria.   


døråpner

Statistikk fra Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at sysselsettingen blant kvinner med flyktningbakgrunn har gått mye saktere enn blant de mannlige de siste årene. Dette har skapt en økende kjønnsforskjell sysselsettingen. Med dette i bakhodet, ønsker Haugesund kommune å gi flere kvinner den støtten de trenger for å komme seg ut i arbeidslivet. Forandringshuset Haugesund og kommunen har valgt å ta tak i denne problemstillingen sammen. 

Resultatene er gode. Flere av deltakerne i KvinneCrew har allerede tatt steget ut i fulltidsjobber, og fremtiden ser lysere ut for de som kommer etter. Med støtte, veiledning og en tro på at alle fortjener en sjanse, er KvinneCrew et eksempel på hva som er mulig når flere krefter går sammen for å finne løsninger i fellesskap.

mat i skålKvinnene lager all maten som serveres i caféen fra bunnen av. Foto: Forandringshuset Haugesund 

Og det fungerer! Flere av kvinnene som har vært med i KvinneCrew har allerede funnet sin vei inn i arbeidslivet. 

- KvinneCrew har stort fokus på mestring og hva kvinnene er gode på. Det ligger mye stolthet i egne mattradisjoner og glede over å lage og selge sin egen mat, sier samarbeidspartner i Haugesund kommune Flyktningtjenesten, Erik Waagaard.  


Det koster

Per nå drives KvinneCrew av innvilgede midler. Maria Christiane håper prosjektet lever videre. Hun sier at kommunen har lyst til å fortsette, men deltakerne får lønn for arbeidet og dermed koster det. Erik Waagaard tenker større:

- Det er en idé å knytte dette tettere opp mot bedrifter i bransjen og se på mulighetene for at kvinnene kan få prøve seg der, avslutter han 


Vil du lese mer om hvordan vi jobber med utvikling, arbeid og entreprenørskap kan du klikke her