Hopp over navigasjon

Nordisk UngdomsCrew-utvidelse

Årlig ansetter KFUK-KFUM Forandringshuset samlet rundt 200 unge mennesker i sin første jobb fordelt på våre lokasjoner rundt om i landet. De fleste er UngdomsCrew på våre 12 hus, men noen er også i åpen soning, lærling, i arbeids- og språkpraksis, utplassering eller studenter. Det å være en arbeidsplass og mestringsarena for unge mennesker som opplever barrierer for å komme inn i arbeidslivet gir viktige erfaringer til våre møteplasser og gjør dem troverdige, aktuelle og relevante for en større bredde i vår målgruppe.


Samarbeid Lokalt

Det er mange gode samarbeid lokalt i Forandringshusene som løfter unge og jobb. Flere steder er kommunen og bydelen eller andre organisasjoner viktige allierte både i faglig, metodisk og økonomisk samarbeid. Vi «deler på» de samme ungdommene i et geografisk område og opplever derfor det som både hensiktsmessig og styrkende å se helhetlig på tilbudene vi sammen kan skape for at flere skal få oppleve å mestre sin første jobb. Det er ofte flest unge i arbeid knyttet til aktiviteter, arrangementer og festivaler i sommerhalvåret som vi arrangerer sammen med andre, men også samarbeid hvor Forandringshuset er arbeidsplassen med opplæring og oppfølging, men andre aktører som utbetaler lønn.


Konseptutvidelse til Nordisk partner

Siden 2017 har KFUK-KFUM Norge vært i partnerskap om felles utvikling av Forandringshuset med Fryshuset i Sverige.  I 2021 vedtok KFUM og KFUK i Danmark å etablere et arbeid tilsvarende Forandringshuset. Resultatet av det påfølgende arbeidet ble en felles plattform som gir rammer for partnerskapet mellom Fryshuset, Forandringshuset og Fairhuset – partnerskapsplattformen fikk navnet «Fryshuset Norden». 


«Vi tror vi kan gjøre en større forskjell for barn og unge ved å samle gode krefter. Vi deler et felles verdigrunnlag og et felles oppdrag på tvers av landegrenser. Vi ser hva arbeidet vårt betyr lokalt i de tre ulike landene, derfor er det med stor glede vi nå kan dele erfaringene fra UngdomsCrew med våre danske kollegaer og jobbe sammen med Fryshuset og Fairhuset i prosjektet “Girl Empowerment Nordics”. Med støtte fra Erasmus+ får vi muligheten til å møtes på tvers av landegrenser, sette fokus på unges behov lokalt, dele erfaringer og utvikle arbeidet vårt ut fra unges behov. Vi gleder oss!»  Ingrid Elise Sigmundstad, virksomhetsleder Forandringshuset Norge. 


Et resultat av dette samarbeidet er å legge til rette for utvikling av nye prosjekter og tilbud i fellesskap. Helt konkret  etablerte vi i  januar 2024 en avtale mellom Forandringshuset i Norge og Fairhuset i Danmark om å utvide konseptet UngdomsCrew i nordisk sammenheng. Vi står ovenfor mange av de samme samfunnsutfordringene og lokalsamfunnene ser relativt like ut. I tillegg ser vi mange av de samme mulighetene med hvilken medvirkning og relevans UngdomsCrew tilfører våre møteplasser. 


NY etablering

Mens signaturene fortsatt var ferske var nasjonal prosjektleder for UngdomsCrew, Ingvild Storvoll, og nasjonal prosjektutvikler, Lars Håberg Ottesen, på opplæring og onboarding med våre kolleger i Århus. Her har vi i forkant jobbet godt digitalt med å tilgjengeliggjøre informasjon og jobbet godt sammen om hva som er bakgrunnen for og metodene til konseptet UngdomsCrew i Norge. Hva ligger til grunn for at vi nå jobber på denne måten og hvilke erfaringer har vi tatt med oss. Gjennom to gode arbeidsdager sammen gikk vi grundig til verks med mål om både å overføre kunnskap, løfte gode spørsmål, legge til rette for ny utvikling og forankre konseptet i en ny kontekst. 

I april 2024 åpner historiens første Fairhus i Århus i Danmark. Lokalene er plassert i en «ny bydel» sammen med en studentlandsby med ulike utdanningsinstitusjoner og boliger for unge voksne. 

«Vi fikk sammen med frivillige og ansatte både tid til opplæring av konseptet UngdomsCrew  og være med på  en befaring på nye lokaler. Når dørene åpner til Fairhuset blir det  med egne ansatte i UngeCrew – som språklig passer bedre som merkevare på dansk. Dette er vi stolte av å kunne dele og gleder oss til fortsettelsen for videreutvikling av dette konseptet – og andre nordiske samarbeid som styrker vårt arbeid sammen og hver for oss», sier Ingvild Storvoll engasjert.