Hopp over navigasjon

samler krefter for unges beste i Bergen

I over et århundre har KFUK-KFUM Bergen Ynglingen formet ungdomsliv i bysentrumet. Nå skrives et nytt kapittel. I 2019 la Ynglingen i Bergen ned sin drift i Nedre Korskirkealmenningen 4 (NK4), og ønsket å selge huset. KFUK-KFUM Norge kjøpte bygget med en stor ambisjon om å fortsette ungdomsarbeidet. 

Partnerskapet mellom Forandringshuset og Kirkens Bymisjon markerer et spennende punkt i historien. Sammen skal de etablere Forandringshuset V13. To organisasjoner forener krefter for å tjene ungdommen bedre - NK4 blir fremtidens kraftsenter for ungdomsarbeid med særlig vekt på å inkludere unge som av ulike årsaker havner utenfor. 


Symbiosen

Forandringshuset V13 kombinerer Kirkens Bymisjons ungdomstiltak V13 med Forandringshuset for å styrke ungdomsarbeidet i Bergen. V13, etablert i 1997, og KFUK-KFUM Norges ungdomssatsing Forandringshuset, samarbeider om å tilby et rikere og mer variert tilbud til ungdommen i byen. Med tre videregående skoler i umiddelbar nærhet, er dette en stor mulighet til å skape en "storstue" for ungt engasjement.

Kraftsenterets hovedmål er å etablere en sosial møteplass med stort fokus på inkludering, mestring, og medvirkning. Alle ungdommer i lokalmiljøet er hjertelig velkomne til å delta og bidra. Det er ønskelig å etablere et møtested av og for ungdom lett tilgjengelig for alle bydeler, midt i Bergen sentrum.

Huset er på 1800 kvadratmeter, og rommer en rekke ulike tilbud og muligheter. Per i dag er det blant annet dansesal, hobbyrom, musikkrom, storkjøkken, kafelokale, en flott takterrasse og kulturscene på huset.     


Ungdomskafé på gateplan og "huben"

Takket være støtte fra Sparebanken Vest blir drømmen om en ungdomskafé til virkelighet. Sparebanken innvilget 500 000 kroner til prosjektet. Midlene vil brukes til å skaffe en prosjektleder som det første driftsåret skal jobbe tett med ungdommene, og sikre medvirkning slik at de får eierskap til tilbudet.  


Ungdomshuset får dermed et flott ansikt utad, nemlig en kafé for ungdom, av ungdom. Kaféen tilbyr servering til både publikum, og på husets arrangementer. I tillegg blir det en praksisplass og arena for arbeidstrening. Kirkens Bymisjon har siden 2010 samarbeidet med bla. NAV, kriminalomsorgen og ulike skoler om å tilby arbeidspraksis. Ungdomskafeen vil inngå i dette arbeidet. Her vil ungdom og unge voksne få fagmessig opplæring innen salg og service og mattilberedning.

Kafeen skal formidle Forandringshuset V13 sine verdier til husets gjester: inviterende, inkluderende, ung, åpen, kvalitet, god stemning og mye for pengene. Kafeen vil tilby aktiviteter som quiz og fotballkveld. 

“Hub” er et kontorfellesskap sentrert rundt barn og unge, med et dedikert hjørne for kreativ utfoldelse. Et "powerhouse" der ungdom kan utvikle og realisere ideer, en pådriver for nyskaping og samarbeid. Her ønsker vi å ta med ungdommer i reelle medvirkningsprosesser og samtidig legge til rette for kreativitet og innovasjon i et inspirerende miljø.