Hopp over navigasjon

Vi søker deg med lite eller ingen arbeidserfaring

Et av de viktigste kriteriet når Forandringshuset ansetter UngdomsCrew til å jobbe hos oss i sommer og høst, er lite arbeidserfaring. Det betyr likevel ikke at du ikke kan noe, eller ikke kan bidra. Tvert imot så har DU en kunnskap fra dine erfaringer som er verdifulle og nyttige for andre. 


Velkommen på laget

Vi søker deg uten jobberfaring slik at du kan få mulighet til å sette deg mål og ambisjoner for hva du ønsker å gjøre videre. Du skal gjennom en variert jobbsmak i UngdomsCrew ha fått prøvd deg på blant annet markedsføring, servering, booking, møter, arrangementer, beredskap, kollegafelleskap, HMS, lederutvikling. Våre stillinger som UngdomsCrew ligger nå ute på våre nettsider. Våre ansatte hjelper deg gjerne med søknadsskriving om du ønsker noen tips og triks, eller om du vil være med på et jobbsøkerkurs. Vi gleder oss til å lese søknader for nye friske tilskudd i vår stab som kan prege, påvirke og utvikle våre 12  ulike møteplasser rundt om i landet. Søknadsfrist er 16.05.23.


Jobb med mulighet for forlengelse

Forandringshuset startet med noen få sommerjobber i 2017 og dette har gradvis utviklet seg til det konseptet vi i dag kaller UngdomsCrew. I Forandringshuset får rundt 300 unge mennesker i alderen 15-25 en sjanse til å skaffe seg en verdifull linje på CV'en -  de fleste den aller første. Stillingene har en ramme på inntil 6 måneder med opp til 100 betalte timer. Hos oss er det “tre skift” med arbeidstid på våren, sommeren og høsten. Vi har akkurat lagt ut stillinger for både SommerCrew (juni-august) og HøstCrew (august - desember).

Endringsteorien til det faglige grunnlaget vi bygger UngdomsCrew på er med målsetting om at flere unge skal mestre å få, stå i og bli i jobb over tid. For å ha best mulige forutsetninger til dette er alt de lærer og utvikler i tiden som UngdomsCrew avgjørende. Vårt mål er at de skal oppleve å møte et proft arbeidsliv fra stillingsutlysning, i intervju og gjennom relevant oppfølging i ansettelsesforholdet. I denne metoden, inspirert av supported employment, er det også viktig at de reflekterer over hva de gjør, hva de lærer av, og hvilke erfaringer de tar med seg som de kan få bruk for senere. 

gruppe med ungdommerForandringshuset Haugesund: Det er ulike oppgaver for UngdomsCrew fra hus til hus. De jobber sammen som team og er en del av staben med frivillige og øvrige ansatte.

Forandringshuset sjekker ut

Flere har sett NRK programmet “Helene sjekker ut Mortensrud” - også vi. Dette er en god dokumentarisk fremstilling av sammensatte utfordringer i et lokalsamfunn. Et av de største uttrykte behovene er å få seg en jobb. Vi er i slike lokalsamfunn, bydeler og kommuner med mange unge som ytrer det samme. Dette ønsker vi å møte.Et tydelig ytret ønske fra ungdom i ulike deler av landet, med ulike bakgrunner og ulik motivasjon, er å kunne komme seg inn på arbeidsmarkedet.  Å få seg en jobb gir mulighet til å tjene sine egne penger og et rom for økonomisk selvstendighet. Det å kunne ha en jobb å gå til gjør for noen at de kan velge bort muligheten til å selge rusmidler i kriminelle miljøer. Når man bruker tid på åpne og trygge arbeidsfellesskap med å skape møteplasser og inkludere, gir det meningsfulle dager.


Mye å lære

Selv om UngdomsCrew skal være et læringsprogram skjer det selvsagt også mye gøy på jobb. Unge utfordres til å skape egne prosjekter med aktiviteter som man har interesse for eller erfarer er aktuelt for målgruppen lokalt. Det er også oppgaver som er med på å drifte de åpne møteplassene som matservering, aktivitetsleder, rydde, rigge og helt praktiske ting. Samtidig er det mest av alt menneskemøter og relasjonsbygging for å inkludere nye, bli kjent med de som bruker husene (og kanskje gjennom det finne ut hvilke grupper som ikke er så mye på husene?). 

Så er det mye læring i å tjene sine egne penger. Hvordan var det nå med frikort? Hvor finner jeg ut hvor mye jeg kan tjene på det før jeg må begynne å betale skatt? Hva er skatt egentlig, og hva bruker vi de pengene til? Gjennom et løp i UngdomsCrew er det et mål at unge får en økt forståelse av både arbeidslivets rettigheter og plikter, samtidig som man tilegner seg en økt samfunnsforståelse, opplever at man mestrer å være nyttig for andre og gjennom det vokser til å bli en aktiv samfunnsborger. Det er ikke alt dette man får skrevet på attesten når arbeidsforholdet i UngdomsCrew avsluttes ved kontraktsslutt. Men vi håper at kunnskap og lønnsutbetaling oppleves som nyttig å ha med seg videre etter en periode i arbeid hos oss. Og det er virkelig motiverende for oss når vi får melding om at den ene etter den andre har fått en ny arbeidskontrakt med en ny arbeidsgiver og de har etterspurt informasjon om rammer for arbeidstid, betalt opplæring eller hvilke rutiner som ligger i timeføring fordi dette er noe de har lært noe om.