Hopp over navigasjon

Velkommen til læringsprogram i arbeidsliv

Det er fortsatt et kjent behov at unge mennesker som ønsker å skaffe seg jobb opplever flere barrierer. Et nivå på rundt 10 % unge som står utenfor arbeidsmarkedet i Norge har holdt seg stabilt over år. Disse er under 29 år og de utgjør ¼ av alle som står utenfor arbeid. Forskning bekrefter at sjansene øker for vedvarende utenforskap jo lengre tid det går før unge kommer seg inn i arbeid.

Årlig ansetter KFUK-KFUM Forandringshuset Norge rundt 200 unge mennesker hvor de får sin første arbeidserfaring på CVen. De fleste av disse blir ansatt som UngdomsCrew. Dette er et læringsprogram med tett veiledning og oppfølging i inntil 6 måneder og inntil 100 betalte timer lønn. Målgruppen er gjerne de av oss i aldersgruppen 15-20 år som står med lite eller ingen arbeidserfaring - og det er nettopp disse vi søker! UngdomsCrew er med på å forme våre møteplasser med tilbud, aktiviteter og kultur med sine erfaringer, interesser og ferdigheter. De er viktige rollemodeller som speiler mangfoldet i målgruppen på våre ulike lokasjoner. Det er Bufdir som er den største finansielle støttespilleren til UngdomsCrew i Forandringshuset. I tillegg søker vi både utviklingsmidler til konseptet og kursstøtte fra vårt studieforbund K-stud gjennom opplæringsplaner vi rapporterer på deltakelse i læringsprogrammet.

I november 2023 lyste vi ut nye stillinger som UngdomsCrew. Det har vært en stor interesse med 6858 antall klikk innom annonsene og mange unge mennesker som har fått oppleve sitt første intervju. Vi har tilsatt 50 stillinger fordelt på 12 hus i 8 ulike kommuner i landet og nå starter læringsprogrammet. Først med en onboarding med gjennomgang om hva en arbeidsavtale inneholder; hvorfor en slik jobb krever godkjent politiattest; hvordan skattesystemet og en tariffavtale fungerer og ikke minst en forankring i organisasjonens verdigrunnlag og gjennom ulike aktiviteter jobber metodisk for å blant annet inkludere. Videre vil de gjennomgå en modulopplæring parallelt med arbeidspraksis med en jobbsmak av ulike oppgaver fra ulike yrker og gradvis økt ansvar. 

Forandringshuset har gjort et bevisst valg om at UngdomsCrew ikke bare er en jobb, men at programmet både gir rom for læring gjennom opplæring, men også gjennom å prøve seg fram og kunne erfare i trygge omgivelser. Det tror vi er en tryggere start på arbeidslivet, samtidig som det har klare forventninger og tydelige rammer på stillingen. Læringsmodulene i UngdomsCrew går gjennom blant annet meldeplikt - og taushetsplikt; konflikthåndtering; prosjektledelse og annen lederutvikling; eventplanlegging, rekruttering og markedsføring; HMS og beredskap; og feedback og medarbeiderskap. Nå går veien videre i å skape meningsfulle aktiviteter sammen med målgruppen lokalt og videre opplæring i arbeidslivets rettigheter og plikter. Vi er stolte av våre unge kolleger og gleder oss over vårt årlige bidrag på denne samfunnsutfordringen med at flere kommer seg inn i sin første jobb - og at flere unge er empowered til å selvstendig kunne få og stå i jobb over tid.