Hopp over navigasjon

Forandringshuset på Ungdomstorget

Ungdomstorget er et lavterskel tilbud som kan hjelpe deg som er mellom 13-25 år og bor i Drammen. Ungomstorget kan bistå når du har behov for å snakke med noen eller trenger hjelp til noe. Her finner man representanter fra blant annet NAV, uteteamet, Barnevern, oppfølgingstjenesten, psykisk helse og rus, minoritetsrådigvere og helsestasjon for ungdom. Nå møter du også Camilla fra Forandringshuset på Ungdomstorget hver onsdag fra kl 12-18.


Bilde av en dør

Ungdomstorget er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid mellom kommunale tjenester, fylkeskommunale tjenester og statlige. Her er man opptatt av en dør inn for ungdommene, og ha lett tilgjengelige lavterskel tjenester og tilbud for ungdom.

Vi har stor tro på at dette samarbeidet er en vinn-vinn situasjon der vi sammen vil møte ungdommenes behov bedre. Ungdommer vi i Forandrigshuset er i kontakt med vil ha god nytte av tjenestene på Ungdomstorget. Samtidig har vi i Forandringshuset mange tilbud som vil være aktuelt for ungdommer som kommer innom Ungdomstorget som praksismuligheter, lederkurs, aktivitetstilbud, mulighet for å være frivillig m.m. 


Vi er veldig glade for å være koblet på dette gode tverrfaglige arbeidet og gleder oss til et spennende samarbeid fremover!


Les mer om Ungdomstorget HER


Camilla Movik Gustavsen (Forandringshuset) & Gudmund Rype (Minoritetsrådgiver IMDI)