Hopp over navigasjon

Om oss

Forandringshuset Holmlia åpnet 1. februar 2020 og er et lokalt kultur- og aktivitetshus av, for og med ungdom. Målet er å skape åpne og trygge møteplasser der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er i kontinuerlig forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Alle unge mennesker trenger å blir bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør være seg selv og ha mot til å stå opp for andre.

Forandringshuset Holmlia drives i partnerskap med Unge Holmlianere, KFUK-KFUM Forandringshuset, Kirkens Bymisjon, Bydel Søndre Nordstrand og Fryshuset.

Teamet vårt:

Teamet på Forandringshuset Holmlia består av ungdom, frivillige, ansatte og gode samarbeidspartnere.

Visjon:

Forandringshuset gir rom for unge menneskers liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap og gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden.

Verdier:

Åpen:
Forandringshuset er åpent for alle som vil delta uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.
Modig:

Vi står opp mot urett og kjemper for at barn og ungdom skal bli sett hørt, lokalt og globalt. Vi jobber for at unges ideer, behov og ønsker skal tas på alvor i samfunnet. Vi lytter til barn og unges behov og Forandringshuset er kontinuerlig i endring for å svare på disse behovene.
Utviklende:

Forandringshuset gir unge mennesker mulighet til å utfolde seg og utvikle sine evner og talenter. Vi gir unge tro på seg selv og verktøy til å påvirke egne framtidsutsikter. Vi ser muligheter der andre ser problemer. Rettferdig: Vi mener alle mennesker er skapt med lik verdi og kjemper for alle menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset kjemper for en mer rettferdig verden, i det små og i det store.
Rettferdig:

Vi kjemper mot rasisme, diskriminering og undertrykkelse, handler lokalt, og engasjerer oss globalt. Forandringshuset er en åpen arena for alle, uansett religiøs tilknytning, etnisitet, legning, bakgrunn og status. 
Trygg:

Forandringshuset skaper trygge fellesskap hvor barn og unge blir bekreftet, hørt og utfordret slik at de tør å være seg selv og stå opp for andre. Innenfor trygge rammer får unge i stor grad for å skape aktivitetene de selv vil delta på. Voksne er først og fremst tilstede som støttespillere, tilretteleggere og veiledere.