Hopp over navigasjon

Sammen for Norge

Sammen for Norge

Kurs for ungdom og unge voksne mellom 16 og 25 år som ønsker å bli bedre kjent med de ulike kulturene og religionene som er med og farger samfunnet vårt. Målet er å bygge bro mellom ulike kulturer og religioner for å motvirke fremmedfiendtlighet, rasisme og ekstremisme. 

SE NEDERST PÅ SIDEN FOR PÅMELDING TIL HØSTENS KURS


formål

SAMMEN FOR NORGE har som mål å skape en arena for ungdom og unge voksne på tvers av livssyn eller religion. I kampen mot rasisme og fremmedfrykt er det viktig å bli kjent med noen man kan relatere seg til, som samtidig har en annen religiøs overbevisning. Målet er å 

  • få en dypere forståelse for “den andre” og eliminere misoppfatninger og fordommer mellom mennesker i samfunnet
  • gi støtte og veiledning til unge mennesker som ønsker å utdype sin tro og bruke den som en pådriver i arbeidet for fred og forståelse
  • forhindre konfrontasjoner i møtet mellom forskjellige religioner og grupper i samfunnet for å motvirke fremmedfrykt, antisemittisme, islamofobi, Westfobia og Christophobia
  • debattere og skape forståelse om kvinners stilling i religioner
  • sette i gang samarbeid med forskjellige organisasjoner og samfunn om mangfold, demokrati og sameksistens


målgruppe

Primærmålgruppen (kursdeltakere og potensielle foredragsholdere etter endt kurs): Ungdom i alderen 16-25 år med en tydelig forankring i forskjellige tro og livssyn.

Sekundærmålgruppen (deltakere på foredrag/seminar om Sammen for Norge):Ungdom i alderen 13 - 19 år (elever på ungdomsskole og vgs, konfirmanter, aktive ungdom i ulike trossamfunn) og foreninger og organisasjoner, trossamfunn og menigheter. 


bakgrunn 

Like barn leker best, dette gjelder også unge i Norge i dag. Vi ser at i ungdomsskolealder slutter mange med fritidsaktivitetene de har vært engasjert i som barn. Ungdom som tilhører religiøse og kulturelle minoriteter sitter tilbake med få fritidsarenaer hvor de møtes på tvers av kulturer, tro og livssyn. I stedet ferdes de i segregerte miljø som ofte preges av fremmedfrykt i møte med storsamfunnet. For en rekke minoritetsgrupper synliggjøres fremmedfrykten i en vegring for å delta på organiserte tilbud for barn og ungdom som tilbyr en arena for å bygge broer og forståelse mellom ulike kulturer, etnisiteter eller religioner. 

Samtidig viser integreringsbarometeret 2020 (IMDI) at 70% av befolkningen er skeptisk til personer med “sterk muslimsk tro” og at 54% er skeptisk til personer med “sterk kristen tro”. Dette indikerer at unge med en tydelig religiøs forankring opplever fordommer og trolig også utenforskap i Norge i dag. Dessverre er det svært få arenaer hvor ungdom samles til dialog på tvers av ulike livssyn eller religioner, og enda færre steder hvor de kan få presentere mangfoldet og bryte stereotype oppfatninger av ulike livssyn. I kampen mot rasisme og fremmedfrykt er det viktig å bli kjent med noen man kan relatere seg til, som samtidig har en annen religiøs overbevisning. Sammen for Norge vil bidra til å skape unge forbilder, med ulik bakgrunn, som det er lett å relatere seg til for ungdom. Det er en klar sammenheng mellom ungdom som sliter i samfunnet og deres manglende tillit og respekt for autoriteter og ansvarlige voksenpersoner.  

Sammen for Norge er et program som ble utviklet av Fryshuset i Sverige under tittelen “Tilsammans för Sverige”. I 2018-19 gjennomførte vi en pilot i Drammen på dette prosjektet der Fryshuset samtidig lærte opp ansatte i Forandringshuset. Sammen for Norge kan beskrives som en aktivitet med fokus på interreligiøs veiledning og utdanning blant unge med mål om å motvirke fremmedfrykt, rasisme og ekstremisme. Prosjektet er basert på menneskerettigheter og ønsker å vise hvordan religion kan være en vei til integrering og en motivasjon for unge mennesker i arbeidet for fred og forståelse.


VIL DU DELTA PÅ HØSTENS KURS 2022? 

Vi søker nå nye deltakere til høsten 2022! 

Praktisk informasjon

Kurset består av tre samlinger:

Samling 1:  19. november - 20. november (Drammen eller Oslo) 
Samling 2: 3. desember - 4. desember (Drammen eller Oslo)
Samling 3: Fordeles på to ettermiddager og bestemmes i løpet av samling 1. 

Kurset holdes sentralt på Østlandet.

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Kurset er gratis, men for å delta på kurset må du være medlem i Forandringshuset. Medlemskap koster 50 kroner. Bli medlem HER.

Det er 20 plasser på kurset, og vi jobber for å få så mange kulturer og religioner som mulig representert. Derfor er det viktig at du tar deg tid til å fylle ut søknadsskjema godt før du søker.

Link til påmelding finner du HER 
Søknadsfrist: 11. november